46 - 50 от 84 поръчки

 • гр. Тополовград 800 лв. 26.06.2019 17:00

  Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки…

  Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП ДЛС Тополовград

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 BGN 12.07.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство – Монтана, за доставка…

  Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки осъществени чрез покупка, съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спесификация:
  1 Папка Дело с твърди корици, картонена, А 4 брой 150
  2 Папка с машинка бяла, от бял картон А4 брой 300
  3 Кламери – 30мм опаковка 20
  4 Касова книга за касов апарат брой 3
  5 Касова книга А4, химизирана брой 6
  6 Пътни листа за автомобили, 100 листа кочан 16
  7 Авансов отчет 100 бр. кочан 1
  8 ПКО 100 бр. кочан 3
  9 РКО 100 бр. кочан 3
  10 Искане за отпускане на материали кочан 6

  Референтен номер: 02709-2019-0069
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 138 355 BGN 09.07.2019 17:00

  „Доставка на компютърна и разпечатваща техника за нуждите на ГД „Охрана“ в четири обособени позиции:

  „Доставка на компютърна и разпечатваща техника за нуждите на ГД „Охрана“ в четири обособени позиции:
  Обособена позиция I : мобилен компютър-5бр.
  Обособена позиция II : компютърна конфигурация с монитор 21“- 95бр.
  Обособена позиция III : компютърна конфигурация с монитор 27“ - 5 бр.
  Обособена позиция IV : мултифункционални устройства /МФУ/ - 8 бр.

  Референтен номер: 02022-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 600 BGN 12.07.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство – Монтана, за доставка…

  Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки осъществени чрез покупка, съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спесификация:
  1 Бяла копирна хартия А4, 80 гр./кв.м Пакет от 500 л. 150
  2 Папка PVC, А4 с перфорация и механизъм брой 300
  3 Папка джоб с перфорация, А4, от РР материал с дебелина 35 микрона брой 500
  4 Ролки за касови апарати, термо хартия, 55мм 28метра, оп.12 опаковка 30
  5 Коректор воден 20мл брой 3
  6 Коригираща лента 5 мм/8 м брой 3
  7 Лепило сухо-15гр. брой 10
  8 Тампонно мастило – 30 мл.зелено брой 30
  9 Самозалепващи листчета…

  Референтен номер: 02709-2019-0068
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 000 BGN 15.07.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил

  “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил” необходими за осъществяване на дейностите на ТП на НОИ – Кюстендил, канцеларски материали и принадлежности за офиса, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
  Предметът на обществена поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Кюстендил, индивидуализирани по видове и предполагаеми количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали и принадлежности за офиса следва да бъдат оригинални и фабрично нови. Количествата, посочени в техническите спецификации са предполагаеми, без Възложителят да…

  Референтен номер: 00145-2019-0074
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки