46 - 50 от 96 поръчки

 • България 600 BGN 20.02.2019 17:00

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на обекти на ТП „Държавно горско стопанство Невестино“

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на обекти на ТП „Държавно горско стопанство Невестино“ - охрана с помощта на сигнално-известителна техника, както и нейното поддържане от 17.00 до 8.00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в обекти в административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Невестино

  Референтен номер: 2724-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 125 860 BGN 11.02.2019 16:30

  ”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - Ловеч, чрез…

  Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - Ловеч, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции”, Позиция №1- Отпечатване и доставка на ваучери за храна при използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП –Ловеч в градовете - Ловеч, Троян, Луковит, Летница, Угърчин, Ябланица…

  Референтен номер: 00218-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 6 845 лв. 24.01.2019 17:00

  „Изработване и доставка на дипляни, брошури и други по Проект „Sustainable bats conservation in the cross border area” (BatsConserve)/ „Устойчиво…

  „Изработване и доставка на дипляни, брошури и други по Проект „Sustainable bats conservation in the cross border area” (BatsConserve)/ „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 000 BGN 05.02.2019 17:30

  „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация"

  Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация” с общ брой артикули -275. Количествата са ориентировъчни и зависят от предложените офертни цени и финансовия ресурс на възложителя.

  Референтен номер: 01666-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 124 458 BGN 07.02.2019 17:30

  „Организиране и провеждане на специализирани обучения на експертите от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото…

  „Организиране и провеждане на специализирани обучения на експертите от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за повишаване на капацитета на КПКОНПИ за предотвратяване и разкриване на корупционни престъпления от високопоставени служители, управление и опазване на обезпечени активи и процедури за прозрачност и защита на свидетели и податели на сигнали“ по обособени позиции както следва: обособена позиция № 1 „Специализирано обучение на тема: «Разследване на корупционни престъпления, извършени от високопоставени служители“ , обособена позиция № 2 Специализирано обучение на тема: «Обезпечени активи – управление и опазване» и обособена позиция № 3 «Специализирано обучение на тема:…

  Референтен номер: 05659-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки