86 - 90 от 96 поръчки

 • България 191 522 BGN 31.01.2019 17:30

  „Доставка на 80 настолни компютъра, 20 преносими компютъра, 50 скенера, 50 принтера и 20 UPS - устройства за нуждите на…

  Обхватът на дейността включва доставка компютърно оборудване - 80 настолни компютъра, 20 преносими компютъра, 50 бр. скенери, 50 бр. черно - бели лазерни принтера и 20 UPS - устройства“, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

  Референтен номер:
  Сектори:
  Печатни, издателски услуги и офис оборудване
  Компютърни продукти и услуги
  Машиностроене и технологично оборудване Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 905 000 BGN 31.01.2019 17:30

  „Предоставяне на услуги за осигуряване на портиери за осъществяване на пропускателния режим в обектите на НЗОК на територията на страната“

  Обхватът на поръчката включва следните основни дейности:
  Дейност 1 - Провеждане на процедура за подбор на портиери в обектите на НЗОК на територията на страната;
  Дейност 2 - Цялостно администриране на трудово-правните взаимоотношения с наетите на трудов договор портиери.
  Дейностите следва да бъдат изпълнени след заявка за всяко едно лице от страна на Възложителя в зависимост от неговите потребности за максимален брой от 66 портиери за обектите на Възложителя посочени в т. 2 от Техническата спецификация. В обектите на Възложителя, на местата където е по 1 портиер, както и единия от 3 -мата портиери в СЗОК/РЗОК, ще бъдат на едносменен режим на работа…

  Референтен номер: 00207-2018-0143
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 580 000 BGN 01.02.2019 17:30

  “Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14…

  Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции,както следва:
  1.Копирна хартия
  2.Папки,хартиени артикули и печатни произведения(типови бланки)
  3.Канцеларски материали
  4.Консумативи за принтери и мултифункционални ус-ва марка “HP”
  5.Консумативи за копирни машини,принтери и факс апарати марка“Canon”
  6.Консумативи за принтери марка“Kyocera”
  7.Консумативи за принтери,мултифункционални ус-ва и факс апарати марка„Brother”
  8.Консумативи за копирни машини,принтери и мултифункционални ус-ва марка“Xerox”
  9.Консумативи за принтери и мултифункционални ус-ва марка“Samsung”
  10.Консумативи за факс апарати марка „Panasonic”
  11.Консумативи за принтери и мултиф. ус-ва марка “Lexmark”
  12.Консумативи за картов принтер марка“ZEBRA”
  13.Консумативи за принтери и мултифункционални ус-ва марки:"Oki","Konica Minolta","Еpson","Ricoh" и масло за машини за унищожаване на документи„IDEAL“
  14.По чл.12, ал.1,…

  Референтен номер: 00207-2018-0144
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 000 BGN 07.02.2019 17:30

  „Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“

  Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката): Поръчката включва периодична доставка хартия за копиране. При изпълнение на поръчката, участниците, съответно избрания изпълнител, следва да спазват Техническата спецификация, в която са посочени спецификациите за хартия за копиране. Количествата и конкретните видове се определят от Възложителя по периодични заявки. Артикулите, предмет на обществената поръчка, следва да бъдат доставени в оригинални опаковки на производителя, които позволяват безпроблемно транспортиране, товарене, разтоварване, съхранение при обичайни условия и лесно пренасяне.

  Референтен номер: 00044-2018-0126
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 962 190 BGN 24.01.2019 17:30

  „Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”

  Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на услуга с предмет „Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”. Изработката ще бъде реализирана с изходни материали, представени от възложителя на магнитен носител, с предпечатни и печатни средства на изпълнителя. В случаите, когато печатът се предшества от предпечат, проектът следва да се одобри от възложителя преди да бъде отпечатан. При изпълнение на обществената поръчка материалите, заявени от проекти/програми, по които МОН е бенефициент, трябва да отговарят на изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране. Всички изработени и доставени артикули подлежат на задължително брандиране съгласно правилата за…

  Референтен номер: 00165-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg