81 - 81 от 81 поръчки

 • гр. София 420 000 BGN 28.02.2020 17:00

  „Доставка на компютърно оборудване за целите на БНТ в три обособени позиции“

  „Доставка на компютърно оборудване за целите на БНТ в три обособени позиции“ е с прогнозна стойност от 480 000 лв., без ДДС.
  ОП 1 - „Доставка на компютърни оборудване" е с прогнозна стойност от 420 000 лв., без ДДС. В рамките на изпълнение на тази позиция, изпълнителят трябва да осигури както следва:
  ? Доставката на Компютърни системи, съгласно техническото задание – 9 типа;
  ? Доставката на Работни станции, съгласно техническото задание – 7 типа;
  ? Доставката на Монитори, съгласно техническото задание – 5 типа;
  ?Доставката на Преносими компютри съгласно ТЗ-4 типа
  ОП 2 "Приложен софтуер" е с прогнозна стойност от 30 000 лв., без ДДС; В…

  Референтен номер: 00388-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки