116 - 117 от 117 поръчки

 • България 160 000 BGN 19.09.2019 17:30

  „Извършване на печатни услуги за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена“

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши: изработване на проекти (макети) на заявените от Възложителя изделия, отпечатване и доставка на място при Възложителя на печатните изделия, съгласно одобрен списък по видове артикули със съответните технически параметри и тиражи, описани в Техническата спецификация . Възложителят представя сканирани мостри на артикули в Приложение №2. Изработването на печатните изделия по Приложения №1 включва изработка на макет на изделието, който се предоставя по електронен път на Възложителя за писмено одобрение, след което изделието се отпечатва и доставя до Възложителя. Изпълнителят следва да извърши всички необходими операции, като предпечатна подготовка, набавяне на материали за…

  Референтен номер: 00081-2019-0037
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 214 417 BGN 24.09.2019 17:30

  „Закупуване и доставка на ИТ техника за нуждите на Министерство на икономиката по шест обособени позиции“

  Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МИ по шест обособени позиции:
  позиция 1: „Закупуване и доставка на настолни компютри за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ - 145 броя;
  позиция 2: „Закупуване и доставка на монитори за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ - 145 броя;
  позиция 3: „Закупуване и доставка на мултифункционални устройства за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ - 6 броя;
  позиция 4: „Закупуване и доставка на външни хард дискове за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и…

  Референтен номер: 05028-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки