6 - 10 от 90 поръчки

 • България 2 000 BGN 24.04.2019 16:30

  „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри,сървъри, принтери, скенери и др. за нуждите на ТП ДГС…

  „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери и др. за нуждите на ТП ДГС Ново Паничарево за срок от 12 месеца“

  Референтен номер: 02716-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 11.04.2019 17:30

  Техническа помощ за управление на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови…

  Предметът на поръчката включва техническа помощ за управление на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня”. Изпълнението включва следните основни дейности: 1) Техническа помощ за контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки в рамките на проекта; 2) Техническа помощ за общо управление и отчитане на проекта; 3) Техническа помощ за подготовка и провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за експлоатация на изградените по проекта компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представено…

  Референтен номер: 00418-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 55 650 BGN 10.04.2019 17:30

  Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително…

  Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня“ в обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: Изработка и доставка на информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП
  Обособена позиция № 2: Дейности, свързани с информация и комуникация

  Референтен номер: 00418-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 60 000 BGN 10.04.2019 17:00

  „Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции"

  Предмет на обществената поръчка е „Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за територията на Република България“. Подробна информация за изпълнението на поръчката се съдържа в Раздел II. "Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчката" от документацията за участие.

  Референтен номер: 00349-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 32 200 лв. 27.03.2019 16:00

  Осигуряване на храна за персонала на ЦСМП Добрич, работещ на 12 часова работна смяна, съгласно Наредба № 11 от 2005…

  Осигуряване на храна за персонала на ЦСМП Добрич, работещ на 12 часова работна смяна, съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, чрез ваучери за храна

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки