1 - 5 от 24 поръчки

 • гр. Бургас 40 000 лв. 02.04.2019 17:15

  „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас…

  „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 57 000 лв. 27.03.2019 15:00

  "Доставка на семена за посев" за нуждите на Земеделски институт - Шумен, за 2019 г. както следва:• Царевица силаж –…

  "Доставка на семена за посев" за нуждите на Земеделски институт - Шумен, за 2019 г. както следва:• Царевица силаж – Р0937 или еквивалент (48 чувала с по 80 000 бр/чувал) и Р1535 или еквивалент (20 чувала с по 80 000 бр/чувал)• Царевица зърно - Р8523 или еквивалент (50 чувала с по 80 000 бр/чувал) и Р8812 или еквивалент (55 чувала с по 80 000 бр/чувал) • Фий – пролетен (14 000 кг.)

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 13 580 лв. 29.03.2019 16:30

  Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Мир”.Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на пресни плодове…

  Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Мир”.Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на пресни плодове и зеленчуци, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят има право, в зависимост от нуждите на детското заведение и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 40 521 лв. 25.03.2019 17:30

  "Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел - Варна и Териториален отдел - Бургас"

  "Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел - Варна и Териториален отдел - Бургас"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 53 400 лв. 25.03.2019 17:30

  Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е „Събиране на репродуктивни материали, почистване, опаковане, етикиране и доставка до мястото на…

  Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е „Събиране на репродуктивни материали, почистване, опаковане, етикиране и доставка до мястото на съхранение на горските репродуктивни материали“, включващо 2 поддейност:1. Селекциониране на плюсови дървета и изготвяне на паспорти за тях.2. Събиране на репродуктивни материали, почистване, опаковане, етикиране и доставка до място на съхранение на горските репродуктивни материали

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки