1 - 5 от 409 поръчки

 • гр. Перник 2 083 лв. 13.04.2020 17:00

  Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник

  Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Силистра 269 000 лв. 22.04.2020 17:00

  “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ…

  “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции:Обособена позиция №1: „Подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа чрез безизкопна технология“Обособена позиция №2: „Полагане на водопроводи по нови трасета чрез безизкопна технология“Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 269 000 (двеста шестдесет и девет хиляди) лв. без ДДС.За обособена позиция №1: прогнозната стойност на обособената позиция е 239 000 (двеста тридесет и девет хиляди) лв. без ДДС.За обособена позиция №2: прогнозната стойност на обособената позиция е 30 000 (тридесет хиляди) лв.…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 882 BGN 04.05.2020 17:00

  Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане…

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга – Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи.
  Предметът на обществената поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен Бряг”.
  Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл.…

  Референтен номер: 00122-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 446 249 BGN 28.04.2020 17:00

  „Основен ремонт на енергийна ефективност на кметства с. Презвитер Козма, с. Висок и с.Илийно“

  1.Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност като задължителни за сградите обект на проектното предложение:
  1.1 Външно по сградите:
  - Ремонт на таванската и покривна конструкции;
  - Изпълнение на нова покривна обшивка;
  - Полагане на хидроизолационна мембрана;
  - Подмяна цигли, улуци и водостоци;
  - Външно саниране на сградите с 12 см стиропор;
  - Изпълнение на минерални и цокълни мазилки;
  - Подмяна на съществуваща дървена дограма с нова PVC дограма;
  1.2 Вътрешно в сградите:
  - Монтаж на пожароустойчив ГК по тавани;
  - Шпакловки, боядисване;
  - Замазки по подове и полагане на теракот;
  - Подмяна на Ел. Инсталациите и осветителните тела с нови енергоспеспяващи такива.
  2. Извършване на обследване…

  Референтен номер: 00449-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 800 000 BGN 08.05.2020 17:00

  ,,Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

  Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща:
  -Строително-ремонтни дейности по четвъртокласна пътна мрежа.
  -Строително-ремонтни дейности по уличната мрежа в гр. Суворово и населени места от общината.

  Референтен номер: 00108-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки