1 - 5 от 275 поръчки

 • гр. Пловдив 160 654 BGN 20.06.2019 17:15

  Ремонтни дейности на настилки по пътища и улици на територията на община Пловдив по обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонтни дейности на настилки по пътища и улици на територията на община Пловдив по обособени позиции":
  ОП № 1- "Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив“
  ОП № 2- "Текущ ремонт на настилки по общински пътища на територията на Община Пловдив“.
  Видовете СМР са изчерпателно описани по вид и характеристики в Техническите спецификации, които са неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка. За всеки вид СМР ще се оферира единична цена, съгласно дадения образец на ценово предложение.

  Референтен номер: 00267-2019-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 000 BGN 27.06.2019 17:30

  Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р.…

  Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
  Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект;
  Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта;
  Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.

  Референтен номер: 00334-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 447 260 BGN 26.06.2019 17:30

  Ремонт на улици на територията на община Благоевград

  Предмет на поръчката е: Ремонт на улици на територията на община Благоевград.

  Референтен номер: 00109-2019-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.08.2019 17:00

  Изработване на проект за нов облик на централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия

  Референтен номер: 00383-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Симеоновград 2 748 575 BGN 20.06.2019 17:00

  Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в град Симеоновград,както следва:Г.Бенковски,Неофит Рилски,Ст.Караджа,Патриарх Ефтимий,Янко Сакъзов и част от Хан…

  Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в град Симеоновград, както следва: ул.Георги Бенковски, ул.Неофит Рилски, ул.Стефан Караджа, ул.Патриарх Ефтимий, ул. Янко Сакъзов и част от ул.Хан Аспарух

  Референтен номер: 00638-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки