1 - 5 от 324 поръчки

 • гр. Пазарджик 70 000 лв. 20.11.2018 17:00

  "Изработване на технически проект за изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+486", на път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ „Тракия“

  "Изработване на технически проект за изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+486", на път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ „Тракия“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Нова Загора 54 000 лв. 23.11.2018 17:00

  „Изработка, доставка и монтаж на нови интериорни мебели и оборудване за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора”

  „Изработка, доставка и монтаж на нови интериорни мебели и оборудване за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Златарица 11 450 лв. 03.12.2018 17:00

  Предметът на настоящата поръчка е „Основен ремонт на пенсионерски клуб в сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“…

  Предметът на настоящата поръчка е „Основен ремонт на пенсионерски клуб в сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“ и включва следните дейности: Изстъргване на постна боя от стени и тавани, Грундиране на стени и тавани, Шпакловка по стени и тавани, Боядисване на стени и тавани с латекс двукратно, Демонтаж ел. контакт, Демонтаж ел. ключ, Доставка и монтаж на ел. контакт, Доставка и монтаж на ел. ключ, Изравняване на под с OZBI плоскости 0,12 м - доставка и монтаж, Демонтаж врата, Демонтаж прозорец, Доставка и монтаж на PVC прозорец 154/177, бяла, пет камерна дограма, стъкло бяло Двойно…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 2 000 лв. 26.11.2018 17:30

  Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие на проект за строеж: „Сграда и площадка на ІІ – ра…

  Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие на проект за строеж: „Сграда и площадка на ІІ – ра РСПБЗН – Бургас, находяща се в кв. 5, УПИ ІІ – 538, по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.659.538 по КК и КР на град Бургас”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Димитровград 91 667 лв. 19.11.2018 17:00

  „Дейности за подготовка по зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”.

  „Дейности за подготовка по зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки