1 - 5 от 196 поръчки

 • гр. Пловдив 70 000 лв. 29.01.2019 16:30

  ,,ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ‘‘

  ,,ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ‘‘

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 50 525 лв. 25.01.2019 17:15

  „Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И…

  „Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК“ (DBS Gateway Region) № DTP1-1-050-3.1, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014- 2020“, Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност на Дунавския регион, специфична цел “Подкрепа на екологични и сигурни транспортни системи и балансирана достъпност на градските и селските райони "

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 40 000 лв. 25.01.2019 16:30

  Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации

  Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Димитровград 91 667 лв. 25.01.2019 17:00

  „Дейности за подготовка по зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”.

  „Дейности за подготовка по зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 120 000 лв. 06.02.2019 17:00

  Изграждане на нов асансьор в източния вестибюл на метростанция Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  Изграждане на нов асансьор в източния вестибюл на метростанция Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки