1 - 5 от 270 поръчки

 • гр. Пловдив 270 000 лв. 04.10.2017 16:30

  Строително – ремонтни работи на обекти, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.:•Ремонт на напорен резервоар V= 1000 m3…

  Строително – ремонтни работи на обекти, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.:•Ремонт на напорен резервоар V= 1000 m3 в местност „Лозето”, община Сопот•Ремонт на помпена станция I-ви подем Баня-Хисаря•Ремонт на помпена станция II-ри подем – Хисаря•Ремонт на помпена станция „Първенец”•Ремонт на помпена станция „Пепелаша”•Ремонт на ЦПС „Катуница” за водоснабдяване на Асеновград•Ремонт на помпена станция I-ви подем „Борово”Строително – ремонтни работи по отделните обекти се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно нуждите му, при условията на договора. Възложителят ще заплаща възложените строително-ремонтни работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 178 670 лв. 25.09.2017 17:30

  „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с газификация на котелни помещения и частичен ремонт на…

  „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с газификация на котелни помещения и частичен ремонт на отоплителна инсталация – подмяна на отоплителни тела радиатори и тръбна разпределителна мрежа по обособени позиции: Обособена позиция №1- ДГ №22 „Звънче“ ул. Буря гр. ХасковоОбособена позиция №2- ДГ №16 „Славейче“ филиал на ул. Пловдивска гр. Хасково

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Троян 1 200 лв. 27.09.2017 17:30

  Извършване на обследвания за енергийна ефективност и установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал.…

  Извършване на обследвания за енергийна ефективност и установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на административна сграда - кметство с. Голяма Желязна, Община Троян.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 4 167 лв. 26.09.2017 17:00

  „Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект: "Преустройство, реконструкция и разделяне на ресторант "Кавказ" в УПИ ХХХVII-511.242, обществено обслужване, кв.…

  „Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект: "Преустройство, реконструкция и разделяне на ресторант "Кавказ" в УПИ ХХХVII-511.242, обществено обслужване, кв. 16 по плана на ЖК "Кишинев, ПИ с идентификатор 56784.511.242 по КК и КР на гр. Пловдив."”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 12 500 лв. 25.09.2017 17:30

  -демонтаж, изхвърляне и извозване на строителни отпадъци; -доставка и монтаж на PVC дограма и алуминиеви врати; -обръщане на прозорец и...

  -демонтаж, изхвърляне и извозване на строителни отпадъци; -доставка и монтаж на PVC дограма и алуминиеви врати; -обръщане на прозорец и врати (външно и вътрешно); -подмяна на съществуваща водопроводна и канализационна инсталация;- подмяна на съществуваща електрическа инсталация;- изграждане на вентилационна инсталация; -полагане на изравнителна замазка;-изграждане на предстенна обшивка от гипскартон върху ламаринена конструкция; -зазиждане на отвори; -изграждане на растерен таван; -доставка и полагане на стенни и подови плочки; -боядисване на стени с латекс; -доставка и монтаж на санитарно оборудване; -доставка и монтаж на аксесоари за санитарни помещения;-доставка и монтаж на осветителни тела. са подробно описани като обхват, количества, място и изисквания…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки