106 - 110 от 110 поръчки

 • България 38 396 BGN 20.07.2020 17:00

  „Ремонт общински обекти – 4 обособени позиции"

  Предмет на настоящата поръчка са ремонтни работи на обществена сграда, паметник на загиналите във войните, изграждане на кът за отдих за обществено ползване и възстановяване на мини игрище за футбол.
  Видовете СМР са съгласно Технически спецификации - Количествени сметки на възложителя.

  Референтен номер: 00841-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 704 878 BGN 29.07.2020 17:15

  „Реконструкция на дежурен пункт – административна сграда, гараж дрезини и склад на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) гр. Шумен“

  Предмет на обществената поръчка „Реконструкция на дежурен пункт – административна сграда, гараж дрезини и склад на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) гр. Шумен“ са реконструкция и основен ремонт на съществуваща административна сграда с два етажа, промишлена сграда /гараж дрезини/ и друг вид сграда /склад/, което включва промени в конструктивно отношение и намаляване на етажността на двуетажната административна сграда- дежурен пункт на подрайон енергоразпределителен Шумен, ремонтни дейности и изграждане на нови покривни конструкции за другите сгради, подмяна на площадков водопровод и канализация, и изграждане на нова вертикална планировка на терена.

  Референтен номер: 00233-2020-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 55 022 BGN 20.07.2020 17:30

  „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Посещение на строежа по време на изпълнението на СМР; Контрол на количеството и качеството на изпълнените работи и вложените материали; Контрол на спазването на законодателството по околна среда и условия на труд; Участие в приемателна/и комисия/и; Изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект; Изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на обекта.

  Референтен номер: 01954-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 92 135 BGN 16.07.2020 17:30

  „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности:
  • Посещение на строежа по време на изпълнение на СМР;
  • Контрол на количеството и качеството на изпълнените работи и вложените материали;
  • Контрол на спазването на законодателството по околна среда и условия на труд;
  • Участие в приемателна/и комисия/и;
  • Изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект;
  • Изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на обекта.

  Референтен номер: 01954-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.09.2020 17:00

  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

  Референтен номер: 00038-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки