211 - 213 от 213 поръчки

 • България 19.11.2019 16:30

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Монтана

  Изпълнението на поръчката включва следния обем работи: Изготвяне на работен проект, съгласно настоящите технически изисквания; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение на ОРУ 110 kV; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система в обекта; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сигнално-охранителна система; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на периметрова охранителна система в ел. п/ст Монтана.

  Референтен номер: 01379-2019-0210
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 24 640 000 BGN 18.11.2019 17:15

  „Рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул. "Дунав" -"Брезовско шосе"

  Поръчката е с предмет: „Рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул. "Дунав" -"Брезовско шосе".
  Бул. "Дунав" -"Брезовско шосе": обхваща бул. „Дунав” от бул. ”Васил Априлов” до бул.”Брезовско шосе” и бул.”Брезовско шосе” от бул. „Дунав” до Северен обходен колектор.

  Референтен номер: 00267-2019-0084
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 345 917 408 BGN 21.11.2019 16:45

  „Модернизация на жп линия София - Драгоман - Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман” по обособени позиции

  Обособена позиция 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк- Петърч“;
  Обособена позиция 2: „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк - Драгоман“.

  Референтен номер: 00233-2019-0071
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки