276 - 278 от 278 поръчки

 • България 25.10.2019 16:30

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Плевен Изток

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Плевен Изток

  Референтен номер: 01379-2019-0182
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 319 333 BGN 31.10.2019 17:00

  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД“

  Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД“.
  Целта на строежа е да се изпълни водопровод и канализация по изготвен одобрен инвестиционен проект на улица „Матей Преображенски“ и две нейни преки, както и да се положи основа на уличната мрежа в квартала. Основните дейности, предвидени за изпълнение са: изкопи, подравняване, валиране, доставка и полагане на трошенокаменна настилка за основа, изграждане на водопровод и канализация, пожарни хидранти, ревизионни шахти.

  Референтен номер: 00022-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 345 917 408 BGN 21.11.2019 16:45

  „Модернизация на жп линия София - Драгоман - Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман” по обособени позиции

  Обособена позиция 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк- Петърч“;
  Обособена позиция 2: „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк - Драгоман“.

  Референтен номер: 00233-2019-0071
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки