206 - 210 от 210 поръчки

 • България 347 000 BGN 09.03.2020 17:30

  „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции:
  -Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница–Гълъбовци“ от км9+280 до км20+800;
  -Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци-Ракита“ от км20+800 до км28+250“.
  Целта на обществената поръчка е Агенция„Пътна инфраструктура"да определи изпълнители на консултантска услуга във връзка със строителството на всяка една от обособените позиции с цел подобряване на технико-експлотационните характеристики на пътните отсечки постигане на еднородност на пътните настилки,което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение…

  Референтен номер: 00044-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 599 481 BGN 04.03.2020 17:30

  „Доставка на материали за поддръжка и ремонт на общински сгради“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на материали за поддръжка и ремонт на общински сгради, поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на строителни материали за поддръжка и ремонт на общински сгради и съоръжения“; Обособена позиция №2 „Доставка на подови настилки за поддръжка и ремонт на общински сгради“; Обособена позиция №3 „Доставка на дървен материал за поддръжка и ремонт на общински сгради“; Обособена позиция №4 „Доставка на ел. материали за улично осветление“.

  Референтен номер: 00169-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.03.2020 17:30

  „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала

  Референтен номер: 00774-2019-0082
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.09.2020 17:00

  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

  Референтен номер: 00038-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 220 000 000 BGN 26.03.2020 17:00

  Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от…

  Обществената поръчка е за изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите е 3060м. По трасето се изграждат три подземни метростанции – МС2, МС3 и МС4 и две междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции

  Референтен номер: 00423-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки