6 - 10 от 285 поръчки

 • гр. Завет 36 500 лв. 30.11.2017 17:00

  „Доставка на дълготрайни материални активи за нуждите на ДСП гр. Завет и Община Завет по обособени позиции, както следва: Обособена…

  „Доставка на дълготрайни материални активи за нуждите на ДСП гр. Завет и Община Завет по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 (един) брой автомобил, нов, неупотребяван, за нуждите на ДСП гр. Завет”;Обособена позиция № 2 „Доставка на 2 (два) броя самоходни моторни снегорини, нови, неупотребявани, за нуждите на Община Завет”;Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 (един) брой хидравлично гребло за сняг, подходящо за комбиниран багер товарач JCB 3CX SM, нов, неупотребяван, за нуждите на Община Завет“;Обособена позиция № 4 „Доставка на 1 (един) брой гребло за сняг, подходящо за трактор с предна навесна система,…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 60 635 лв. 29.11.2017 17:00

  Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности на сграден фонд и инфраструктура…

  Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности на сграден фонд и инфраструктура във военно формирование 26030-Безмер”, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:1. Обособена позиция № 1, с предмет: „Изграждане на зона „СФС” в сграда № 32 (КДП) във военно формирование 26030-Безмер”;2. Обособена позиция № 2, с предмет: „Ремонт на част от водопроводната мрежа (отклонение от главен водопровод до сграда № 32 (КДП)) във военно формирование 26030-Безмер”;3. Обособена позиция № 3, с предмет: „Ремонт на отоплителна система в сграда № 32 (КДП) във военно формирование 26030-Безмер”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Радомир 50 000 лв. 01.12.2017 17:00

  Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на…

  Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на инженерни дейности към обект „Териториите на с.Бобораци“ - водопонизителна система“.Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обява.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 40 000 лв. 28.11.2017 17:30

  Доставка на строителни материали за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)

  Доставка на строителни материали за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свищов 50 000 лв. 27.11.2017 17:00

  „Изработване на инвестиционни проекти със следните обособени позиции:• Обособена позиция №1 „Изработване на инвестиционен проект и доклад за оценка на…

  „Изработване на инвестиционни проекти със следните обособени позиции:• Обособена позиция №1 „Изработване на инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за реконструкция на Градски стадион „Академик“ град Свищов“;• Обособена позиция №2 „Изработване на инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за реконструкция на „Спортна зала“ град Свищов, УПИ V, кв. 187, ул. „Полковник Иванов“ №3”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки