6 - 10 от 197 поръчки

 • България 20.07.2020 18:00

  Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

  Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1:
  Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Варна;
  Обособена позиция № 2:
  Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Щумен и Търговище;
  Обособена позиция № 3:
  Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово;
  Обособена позиция № 4:
  Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Добрич и Силистра;
  Обособена позиция № 5:
  Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията…

  Референтен номер: 00609-2020-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 400 000 BGN 20.07.2020 17:00

  „Подмяна на дограма в сгради, собственост на Община Търговище, разположени на територията на община Търговище и извън нея“.

  Демонтаж, складиране и извозване на старата дограма, изработка и монтаж на нова PVC /алуминиева дограма, монтаж на вътрешни и външни подпрозоречни дъски, изработка и монтаж на комарници, обработка на отворите около новата дограма в общински сгради на територията на община Търговище и извън нея.

  Референтен номер: 00299-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16.07.2020 16:30

  „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение ... Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна…

  „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник и Кюстендил от лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД", реф. № PPC 20-063.Предметът на поръчката е разделен на 4 (четири) об. поз., както следва: Об. поз.№1: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Благоевград"; Об. поз.№2: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне…

  Референтен номер: 01467-2020-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 31 200 BGN 15.07.2020 17:00

  Проектиране на СМР по три обособени позиции:

  Поръчката обхваща:
  • Изготвяне на работни проекти;
  Обектите, предмет на обществената поръчка са:
  1. „Благоустрояване на част от терена на ТУ- Габрово, вкл. и паркинг южно от Учебен корпус № 1 с идентификатор 14218.514.5.1“ - част от територия с идентификатор 14218.514.5 в обхват около 12 000 кв.м., административен адрес: гр. Габрово, ул.„Д–р Илиев–Детския” № 3.
  2. „Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки на заварена сграда /Битова къща/ с идентификатор 14218.514.6.3“ – битова сграда, с административен адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5, РЗП 295 кв. м.
  3. „Основен ремонт с реконструкция и енергоспестяващи мерки на Почивна станция с. Поток“ – сграда с…

  Референтен номер: 00574-2020-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 58 000 BGN 21.07.2020 17:00

  “Изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на…

  Услугата, предмет на възлагане по настоящата процедура, включва следните дейности:
  ?Дейност 1 - Изготвяне на инвестиционен проект:
  •Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  •Изготвяне на инвестиционен проект във фази „идеен“ и „технически“ проект за обект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Шкорпиловци и довеждащи канализационни колектори, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  ?Дейност 2 – Осъществяване на авторски…

  Референтен номер: 00466-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки