6 - 10 от 433 поръчки

 • гр. Стамболийски 118 000 лв. 18.07.2019 17:00

  Предметът на обществената поръчка е: „Ремонт на сграда на читалище „Иван Царев-1906”, село Триводици, община Стамболийски, област Пловдив”

  Предметът на обществената поръчка е: „Ремонт на сграда на читалище „Иван Царев-1906”, село Триводици, община Стамболийски, област Пловдив”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Козлодуй 188 000 лв. 26.07.2019 16:00

  Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс "Истър"

  Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс "Истър"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Долна Митрополия 27 707 лв. 19.07.2019 17:00

  Община Долна Митрополия ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно…

  Община Долна Митрополия ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на окончателен технически проект и упражняване на последващ авторски надзор по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сливен 10 000 лв. 19.07.2019 16:00

  „Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1“

  „Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Челопеч 62 500 лв. 19.07.2019 16:30

  Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв.…

  Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект, ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки