11 - 15 от 300 поръчки

 • България 45 800 BGN 03.12.2018 17:00

  Упражняване на строителен надзор на СМР на обект: „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово-…

  Услугата включва: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на СМР по проект:
  „№ 21/07/2/0/00721 „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово- Батак) / Фотиново-граница Община (Батак- Девин) / Девин-III-197 от км 0+000 до км 12+500 “, по подм. 7.2 от мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  Изпълнителят следва изискванията съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни документи, както следва:
  - отговорност за законосъобразно започване на строежа;
  - отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  - отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.…

  Референтен номер: 00009-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 391 688 BGN 07.12.2018 17:00

  "Ремонтно - възстановителни работи на улици, пътища, тротоари и алеи на територията на община Видин за 2018-2019 г., по обособени…

  На някои от обектите се предвижда цялостно преасфалтиране и полагане на асфалтова смес, като най – компрометираните участъци предварително се изкърпват. Предвидено е и повдигането на всички налични спирателни кранове, дъждоприемни и ревизионни шахти. На някои от обектите се предвижда само изкърпване на най – компрометираните участъци. Предвидени са обекти, на които следва да се направи нова тротоарна настилка, а на други да се изпълнят земни работи. Изпълнителят на предмета на обособената позиция на обществената поръчка следва да извърши описаните от Възложителя дейности по полагане на настилка на обектите /по съответната обособена позиция/, посочени в Документацията за участие съгласно Количествената…

  Референтен номер: 00051-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Нова Загора 82 875 лв. 26.11.2018 16:00

  Предмет на поръчката е ремонт на сградата на Основно училище „Злати Терзиев” с. Баня, общ. Нова Загора. Предвиден е ремонт…

  Предмет на поръчката е ремонт на сградата на Основно училище „Злати Терзиев” с. Баня, общ. Нова Загора. Предвиден е ремонт на покривната конструкция, подмяна на керемидите, полагане на минерална вата, подмяна на стара дървена дограма с нова PVC , обръщане около сменената дограма и други СМР.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Видин 58 210 лв. 23.11.2018 17:00

  „Противопожарни строително-технически дейности на територията на сградата на Съдебна палата гр. Видин“.

  „Противопожарни строително-технически дейности на територията на сградата на Съдебна палата гр. Видин“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 125 782 лв. 22.11.2018 16:30

  Ремонт на покрив на ОУ Св.Патриарх Евтимий

  Ремонт на покрив на ОУ Св.Патриарх Евтимий

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки