11 - 15 от 317 поръчки

 • гр. Аксаково 69 900 лв. 02.05.2019 17:00

  „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Укрепване свлачища „Кипарис – юг“ - „Кипарис – север“, с. Осеново, община Аксаково“

  „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Укрепване свлачища „Кипарис – юг“ - „Кипарис – север“, с. Осеново, община Аксаково“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Златоград 153 955 лв. 07.05.2019 17:30

  “Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул.…

  “Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „България“ бл. 128, гр. Златоград”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 42 000 лв. 23.04.2019 17:00

  Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води

  Изпитване на образци от води, предназначени за питейно – битови цели и от отпадъчни води

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 49 500 лв. 22.04.2019 17:00

  Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на Факултет по…

  Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на Факултет по дентална медицина, находяща се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, с цел създаване на симулационен център, състоящ се от две зали, в които ще бъде разположена фантомна система, включваща 48 броя дентални симулатора за студенти, 3 броя компютърни системи за виртуално обучение на студенти от денталните специалности. Помещенията, в които ще се извършат строително-ремонтните работи са с № 211, №212 с обща площ 88,84 кв.м., №213 с площ 63,94 кв.м. и обособяване на складово помещение с площ 5,76 кв.м.…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Смилян 169 443 лв. 24.04.2019 17:00

  „РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДВОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

  „РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДВОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки