16 - 20 от 427 поръчки

 • България 285 103 BGN 11.04.2019 17:00

  „Изпълнение на СМР с предмет: Ремонт на улици в гр. Исперих и населените места на община Исперих по обособени позиции”

  Целта на обществена поръчка е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на настилките на уличната мрежа в Община Исперих, с оглед осигуряване на безопастност на движение и комфорт на пътуващите.
  Обекти за изпълнение:
  • Ремонт на ул. „Шипка” от ОК 173 до ОК152 и ул. „Царевец” от ОК 152 до ОК 150, с. Малко Йонково
  • Ремонт на ул. „Митко Палаузов” от ОК86 до ОК95, с. Китанчево
  • Ремонт на ул. „Христо Ботев” от ОК43 до ОК66 и ул. „Арда” от ОК66 до ОК 86, с. Вазово
  • Ремонт на ул. „Драва” от ОК 61 до ОК56 и ул. „Стефан Караджа” от ОК106…

  Референтен номер: 00864-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Перник 2 083 лв. 01.04.2019 17:00

  „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник”

  „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кресна 265 131 лв. 08.04.2019 17:00

  „Реконструкция на част от улична мрежа на гр.Кресна”Подобект:”Улица Люти връх” от о.т.79 до о.т.83Подобект: „Улица Даме Груев” от о.т.84 до…

  „Реконструкция на част от улична мрежа на гр.Кресна”Подобект:”Улица Люти връх” от о.т.79 до о.т.83Подобект: „Улица Даме Груев” от о.т.84 до о.т.83Подобект: „Улица Огражден” от о.т.82 до о.т.86Подобект: „Улица Отец Паисий” от о.т.140 до о.т.145Подобект: „Улица Пирински бор” от о.т.147 до о.т.192Подобект: „Улица Малешевска”Подобект: „Улица Моравска”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Царево 70 000 лв. 01.04.2019 17:00

  Изграждане, доставка и монтаж на водна скулптура /тип фонтан/ в съществуваща водна площ /водно огледало/, находящо се в ПИ с…

  Изграждане, доставка и монтаж на водна скулптура /тип фонтан/ в съществуваща водна площ /водно огледало/, находящо се в ПИ с идентификатор 48619.502.477 по КК плана на гр.Царево

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Вълчедръм 129 008 лв. 03.04.2019 18:00

  ”Избор на изпълнител на обект„Преустройство и основен ремонт на административна сграда в с. Долни Цибър, кв. 10, УПИ IX-220”, ,…

  ”Избор на изпълнител на обект„Преустройство и основен ремонт на административна сграда в с. Долни Цибър, кв. 10, УПИ IX-220”, , с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки