16 - 20 от 300 поръчки

 • гр. София 125 000 лв. 26.11.2018 16:00

  Настоящата поръчка включва изпълнение на дейности по укрепване на павилиони „Северен“ и „Среден“ на лечебното заведение, както извършване на ремонт…

  Настоящата поръчка включва изпълнение на дейности по укрепване на павилиони „Северен“ и „Среден“ на лечебното заведение, както извършване на ремонт на съществуваща площадкова канализация на СБАЛИПБ „ПРОФ.ИВАН КИРОВ” – I етап.Подробно описание на дейностите се съдържа в техническата спецификация.на разположение на участниците са и проектите за изпълнение на СМР-тата.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Горна Оряховица 237 000 лв. 26.11.2018 17:00

  Изработване на инвестиционнен проект, изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни и…

  Изработване на инвестиционнен проект, изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности по реконструкция, преустройство и модернизация на спортна зала “Никола Петров”, находяща се в УПИ I – “За стадион, ресторант, спортни зали и озеленяване”, стр. кв. 199, гр. Горна Оряховица.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 34 500 лв. 14.11.2018 17:00

  Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

  Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стражица 131 903 лв. 23.11.2018 16:00

  Предметът на настоящата обществената поръчка е изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградата на професионалната гимназия по транспорт „Васил Друмев“ гр.…

  Предметът на настоящата обществената поръчка е изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградата на професионалната гимназия по транспорт „Васил Друмев“ гр. Стражица в т.ч.: Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле; Очукване подпухнала външна мазилка; Кърпежи външна мазилка; Доставка и монтаж на EPS 80 мм, външни стени; Доставка и монтаж на EPS 20 мм, покрай прозорци и врати; Монтаж фасадни профили; Монтаж подпрозоречни дъски - алуминиеви; Демонтаж стари водосточни казанчета; Демонтаж водосточни тръби; Доставка и монтаж водосточни тръби; Доставка и монтаж водосточни казанчета; Доставка и полагане на минерална вата 10 мм. в таван; Полагане грунд по стени против плесен; Външна мазилка…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свиленград 1 309 лв. 26.11.2018 17:30

  Ремонт на покрив на "Туристически информационен център с. Маточина", община Свиленград, включващ : демонтаж на капаци; доставка и монтаж на…

  Ремонт на покрив на "Туристически информационен център с. Маточина", община Свиленград, включващ : демонтаж на капаци; доставка и монтаж на поцинкована ламарина по улама; пренареждане на керемиди; доставка и монтаж на капаци; подмазване на капаци; натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки