196 - 197 от 197 поръчки

 • България 8 000 000 BGN 10.07.2020 17:00

  Ремонт на обекти и сгради на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)

  Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за извършването на основни и текущи ремонти в обекти на ДП РВД, представляващи строително-монтажни работи, възлагани с конкретните договори, включващи основно, но не само следните работи: основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи – хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми – фасадни и интериорни, инсталационни работи – ВиК, Ел и ОВКИ; пътни настилки и тротоари; вертикална планировка и др.

  Референтен номер: 00222-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.09.2020 17:00

  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

  Референтен номер: 00038-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки