×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

1 - 5 от 56 поръчки

 • България 3 150 000 BGN 24.01.2020 16:45

  Доставка на нови тежкотов. автомобили с монтиран на всеки един от тях хидравличен кран и свързаните с тях специални инструменти,…

  Доставка на 12 броя нови тежкотоварни автомобили с монтиран на всеки един от тях хидравличен кран и свързаните с тях специални инструменти, технически документи за поддържане и ремонт за поделения ЕРП, ЖПС и СТ.

  Референтен номер: 00233-2019-0082
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 634 500 BGN 03.02.2020 16:45

  Рамково споразумение за срок от четири години с предмет: „Доставка на шайба пружинна А 24 за железен път“

  Предметът на поръчката включва доставката на 1 350 000 броя шайба пружинна А 24 за железен път, като Възложителят предвижда равномерно разпределение по години на количества.
  Пълното описание на изискванията към шайба пружинна А 24 за железния път са посочени в „Техническа спецификация за шайби пружинни за железен път (ТС-ЖИ-008-2006)” - Приложение №1 към документацията за участие.

  Референтен номер: 00233-2019-0083
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 319 000 BGN 03.02.2020 16:45

  Рамково споразумение за срок от четири години с предмет: Доставка на връзки за релси

  Доставка на връзки за релси с 4 отвора 15 000 броя (комплекта) с дължина 580 мм тип Е1 49 (е1=100мм,е2=165мм,е3=75мм) изпълнение 1 или 2 – 2 броя, болтове за връзки за релси М24х130 мм – 4 броя; гайки Н=28мм изпълнение 2 от стомана 5 – 4 броя ;пружинна шайба тип А 24) – 4 броя.
  Доставка на връзки за релси с 6 отвора 7 000 броя (комплекта) с дължина 900 мм тип Е1 49 (е1=100мм,е2=165мм,е3=165мм,е4=70мм) изпълнение 1 или 2 съгласно – 2 броя; болтове за връзки за релси М24х130 мм – 6 броя; гайки Н= 28мм стомана 5 изпълнение 2 –…

  Референтен номер: 00233-2019-0085
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Исперих 5 520 BGN 03.01.2020 17:00

  Превоз на ученици от VIII клас до XII клас от гр. Исперих до ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих и обратно

  „Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни разписания от гр. Исперих до ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих по две самостоятелно обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: от Автогара Исперих - спирка пред блок № 6 на ж.к. "Васил Априлов" (заведение Болт) – до ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих - и обратно по два курса всеки учебен ден;
  Обособена позиция № 2: от ОУ "Хр. Ботев" гр. Исперих – спирка пред ОУ "В. Априлов" гр. Исперих - до ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих - и обратно по два курса всеки учебен ден.

  Референтен номер: 2526-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19.12.2019 17:00

  Доставка на употребявани автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)

  Предметът на поръчката включва доставка на 2 броя употребявани (втора употреба) aвтомобили с висока проходимост 4х4 (джипове), както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок.

  Референтен номер: 01351-2019-0073
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки