×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

1 - 5 от 82 поръчки

 • гр. Павел баня 54 167 лв. 15.04.2020 17:00

  Обект на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществени чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2…

  Обект на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществени чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.Възложителят е планувал да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет „Доставка чрез покупка на употребявани МПС/леки автомобили втора употреба/ за нуждите на Община Павел баня, по обособени позиции“, на стойност 66 667.00( шестдесет и шест хиляди шестотин шестдесет и седем лева) лв. без ДДС.На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, една от обособените позиции с предмет „Доставка чрез покупка на употребявано…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 29 583 лв. 24.04.2020 17:00

  Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка чрез закупуване на 1 брой високопроходим автомобил 4х4 за нуждите на Община „Тунджа“.…

  Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка чрез закупуване на 1 брой високопроходим автомобил 4х4 за нуждите на Община „Тунджа“. Автомобилът, предмет на доставка следва да е пътнически автомобил с 4+1 места. Автомобилът следва да е с технически параметри минимум посочените в техническите спецификации.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 45 000 лв. 10.04.2020 17:00

  Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

  Доставка на резервни части за автомобилна техника, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Монтана 51 900 лв. 13.04.2020 16:00

  Осигуряване на пътни транспортни услуги за 12 месеца по две обособени позиции

  Осигуряване на пътни транспортни услуги за 12 месеца по две обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Приморско 51 675 лв. 16.04.2020 17:00

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставки на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Приморско…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставки на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и Озеленяване“, гр. Приморско, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. В обхвата на настоящата обществена поръчка включва доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми разделени в две обособени позиции:Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на Община Приморско – 212 броя; Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”, гр.Приморско – 102 броя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки