×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

1 - 5 от 78 поръчки

 • гр. Кюстендил 36 000 лв. 22.10.2018 17:00

  „Специализиран автобусен превоз на работници и служители, по обособени позиции“Обособени позиции:ОбосоОбособена позиция № 1: „Специализиран автобусен превоз на работниците и…

  „Специализиран автобусен превоз на работници и служители, по обособени позиции“Обособени позиции:ОбосоОбособена позиция № 1: „Специализиран автобусен превоз на работниците и служителите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Преколница и Преходно жилище, с. Преколница“Обособена позиция № 2: „Специализиран автобусен превоз на работниците и служителите към КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ /за Домашен социален патронаж с. Жиленци/“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 48 750 лв. 26.10.2018 17:30

  Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на „Университет по библиотекознание и информационни технологии”-София с опция за изкупуване…

  Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на „Университет по библиотекознание и информационни технологии”-София с опция за изкупуване на стар автомобил

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Димово 35 265 лв. 28.10.2018 17:00

  „Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Димово” по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Доставка…

  „Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Димово” по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Доставка на Метален контейнер тип „Бобър” с вместимост 1100л; Обособена позиция №2 Доставка на Метална кофа за отпадъци тип „Мева” с вместимост 110л.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Искър 12 500 лв. 26.10.2018 17:00

  „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)”

  „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 22.11.2018 17:00

  „Доставка на три броя моторни превозни средства за нуждите на ОП БКС“

  Обществената поръчка включва доставка на моторни превози средства, както следва:
  - Един брой употребяван специален сметосъбиращ автомобил – тип ротопреса.
  - Един брой употребяван мултифункционален автомобил с висока проходимост 4х4 за събиране на зелени отпадъци.
  - Един брой употребяван мултифункционален автомобил тип самосвал с минимум 4 + 1 места за събиране на едрогабаритни отпадъци, съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за изпълнение на обществената поръчка.

  Референтен номер: 00814-2018-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки