×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

46 - 50 от 61 поръчки

 • България 2 500 000 BGN 08.02.2019 17:00

  Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив

  Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив за срок от три години.

  Референтен номер: 00267-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свиленград 568 774 BGN 07.02.2019 17:30

  Доставка на специализирани автомобили и техника по 3 обособени позиции...

  “Доставка на специализирани автомобили и техника по 3 обособени позиции: Първа обособена позиция, включваща доставка на: Специализирани автомобили 6м3-2 броя; Втора обособена позиция, включваща доставка на: Специализиран автомобил 16м3-1 брой; Трета обособена позиция, включваща доставка на: Специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък” - 1 брой по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

  Референтен номер: 00040-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 308 148 BGN 07.02.2019 17:30

  „Доставка на гуми, масла и акумулаторни батерии за автомобилна техника на ГДГП“

  Обществената поръчка включва доставка доставка на гуми, масла и акумулаторни батерии за автомобилна техника на ГДГП по три обособени позиции, както следва:
  1. Обособена позиция № 1: „Доставка на автомобилни гуми“ - включва доставка на 1 246 броя автомобилни гуми по типове и количества, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1.1).
  2. Обособена позиция № 2: „Доставка на масла за автомобилна техника на ГДГП“ - включва доставка на 17 420 литра масла и експлоатационни течности и 40 кг. консистентна смазка по видове и количества, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1.2).
  3. Обособена позиция № 3: „Доставка на акумулаторни батерии за автомобилна техника…

  Референтен номер: 02849-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 255 000 BGN 28.01.2019 16:00

  Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна.

  Обществената поръчка включва доставка на резервни части и аксесоари по пет обособени позиции както следва:
  Обособена позиция/ОП/ №1 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Ситроен;
  ОП №2 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Форд Транзит;
  ОП №3 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Фолксваген;
  ОП №4 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Фиат;
  ОП №5 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка УАЗ;

  Референтен номер: 00050-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 000 BGN 06.02.2019 17:00

  Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за…

  „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопанските машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП ДЛС „Женда“ за срок от 24 месеца по 2 две обособени позиции както следва:
  Обособена позиция №1 - „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“ (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)
  Обособена позиция № 2 – „Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“ (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на…

  Референтен номер: 02718-2018-0261
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки