×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

46 - 50 от 77 поръчки

 • гр. Стара Загора 450 000 BGN 26.11.2018 17:30

  „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора”

  Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен превоз на пътници по общо включваща 18 (осемнадесет) автобусни линии.

  Референтен номер: 00774-2018-0067
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 000 BGN 03.12.2018 17:00

  „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за срок от 24 месеца"

  Доставка на нови автомобилни гуми, баланс, монтаж и демонтаж, съгласно техническа спецификация към документацията

  Референтен номер: 02716-2018-0164
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 60 000 EUR 15.11.2018 16:00

  ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД

  Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип в, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД, нова, неупотребявана, произведена не по-рано от 1 година преди датата на доставката, Евро 6, категория М1, отговаряща на Европейските изисквания за типово одобрение. Медицинското превозно средство следва да отговаря на изискванията на стандарт ЕN 1789:2007+А2:2014 или еквивалент. Предлагания автомобил трябва да отговаря на Директива 2007/46/ЕО и да притежава ЕО одобрение на типа за комплектоване/напълно комплектовани превозни средства, произвеждани в неограничени серии. В случаите, когато задвижването 4х4 не е изпълнено от производителя на базовия автомобил, линейката като крайно изделие трябва да отговаря и…

  Референтен номер: 04882-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 811 BGN 27.11.2018 17:00

  „Доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил - автовишка за нуждите на Община Хасково“

  Предмет на обществената поръчка е доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил – автовишка за нуждите на община Хасково. Той е необходим за качествена и навременна поддръжка на техническите съоръжения за откриване и превенция на горски пожари, инспекция на защитената област и санитарно подрязване на дървета.

  Референтен номер: 00211-2018-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26 667 BGN 26.11.2018 17:30

  „Доставка чрез покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на 1 брой нов, неупотребяван високопроходим автомобил за нуждите на общинско предприятие „Комплекс…

  Доставка чрез покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на 1 брой нов, неупотребяван високопроходим автомобил за нуждите на общинско предприятие „Комплекс за детско хранене"

  Референтен номер: 00081-2018-0074
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки