×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

51 - 55 от 84 поръчки

 • България 28.12.2018 16:00

  Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови, неупотребявани, специализирани автомобили с висока проходимост – автовишки

  Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови, неупотребявани, специализирани автомобили с висока проходимост – автовишки. Прогнозно количество: доставка на 3 броя с опция за допълнителна доставка на до 3 броя;

  Референтен номер: 00143-2018-0062
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 206 000 BGN 28.12.2018 17:00

  „Доставка чрез финансов лизинг на нови автомобили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”

  Предмет на настоящата обществена поръчка включва:
  Доставка на нови автомобили, за нуждите на „Югозападно държавно предприятие" ДП, включително и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили. Видове автомобили:
  20 броя високопроходими многофункционални товарни автомобили, 4х4, пет места, тип пикап;
  1 брой лек автомобил.Срок за изпълнение на доставката е до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора за доставка на паркинга на административната сграда на ЮЗДП ДП в гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18.
  Срок на договора за лизинг - 36 месеца.

  Референтен номер: 2724-2018-0109
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 44 033 BGN 07.01.2019 17:00

  ”Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Община Главиница по шест обособени позиции”.

  ”Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Община Главиница по шест обособени позиции”.Обособена позиция №1: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №2: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №3: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №4: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №5: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил”.
  Обособена позиция №6: „Доставка на 1 (един) брой нов 4х4 автомобил” .

  Референтен номер: 00368-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Челопеч 75 000 BGN 17.12.2018 16:30

  Доставка на един брой нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона

  Доставка на един брой нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона

  Референтен номер: 00631-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 550 000 BGN 28.12.2018 17:00

  „Осигуряване на хотелско настаняване и самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две обособени позиции"

  Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури резервации за хотелско настаняване и самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина нуждите на БНР. Участникът трябва да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки от възложителя от 08:30 часа до 17:00 часа всеки работен ден, а при необходимост и извън това време, в почивни и празнични дни. Подробна информация за изпълнението на обществената поръчка по отделните обособени позиции се седържа в Раздел. II „Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията за участие.

  Референтен номер: 00349-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки