×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

51 - 55 от 69 поръчки

 • България 157 000 BGN 04.07.2019 17:00

  "Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване"

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.

  Референтен номер: 00532-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.07.2019 16:30

  Доставка на нова надстройка водоноска и монтаж на надстройката на съществуващо товарно шаси

  Доставка на нова надстройка водоноска и монтаж на надстройката на съществуващо товарно шаси

  Референтен номер: 00435-2019-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 790 500 BGN 01.08.2019 16:45

  „Проект. и внедр. на Системама за управл. на влаковата работа в ДП НКЖИ,вкл. Системама за монитор и контрол на параметри…

  Обществената поръчка включва следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1: Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ;
  Обособена позиция 2: Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”;
  Обособена позиция 3: Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”;
  Обособена позиция 4: Изграждане на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение;
  Обособена позиция 5: Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Изграждане…

  Референтен номер: 00233-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 40 000 BGN 09.07.2019 14:00

  „Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми за нуждите на ТП „ДЛС Тракия”, по обособени две (2) позиции, за срок…

  „Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми за нуждите на ТП „ДЛС Тракия”, по обособени две (2) позиции, за срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на прогнозния максимален финансов ресурс, както следва:
  Позиция № 1:„Доставка, чрез покупка на нови, неупотребявани гуми за автомобили и микробуси (в т. ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти др. на употребявани автомобилни гуми на възложителя)”.
  Позиция № 2:„Доставка, чрез покупка нови, неупотребявани гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т. ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс, изправяне на…

  Референтен номер: 02718-2019-0084
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 333 BGN 27.06.2019 17:00

  „Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил ведно с оборудване – кран за повдигане и обслужване на подземни контейнери за…

  Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил ведно с оборудване – кран за повдигане и обслужване на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци 3 куб.м.“.

  Референтен номер: 00846-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки