×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

51 - 55 от 72 поръчки

 • България 250 000 BGN 05.03.2019 17:30

  Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на…

  Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с редовни полети при служебни пътувания до всички дестинации в страната и в чужбина: първа и бизнес класа за президента и вицепрезидента и икономична класа за служители на Администрацията на президента.
  Изпълнителят трябва да има възможност да осигури при поискване от възложителя и следните съпътстващи услуги:
  • да предоставя медицински застраховки на пътуващите, съобразени с изискваните за всяка държава застрахователни покрития;
  • хотелски резервации и настаняване без дължима от възложителя комисионна, съобразени с размера на определените лимити за квартирните пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките…

  Референтен номер: 00990-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 262 994 BGN 06.03.2019 17:00

  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми по маршрутни разписания от…

  Предмет на поръчката е обществен превоз на пътници за : А . от утвърдена общинска транспортна схема по маршрутни разписания -по 3 обособени позиции - ОП 1,2 И 3 ; Б. Обществен превоз на пътници от утвърдена областна транспортна схема по маршрутни разписания -по 2 обособени позиции / ОП4,5 / ; В. Обществен превоз на пътници от утвърдена Републиканска транспортна схема по маршрутни разписания -по две ОП- ОП6 И ОП7 ; Г. Организиране и извършване на специализиран превоз на ученици на територията на Община Доспат по 6 обособени позиции (ОП8-ОП13 вкл.).Описанията/разписанията на всяка позиция са дадени в приложените документи .…

  Референтен номер: 00166-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 166 922 BGN 05.03.2019 17:00

  „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на Община „Тунджа” по 2 обособени позиции.

  Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяване на транспортна услуга за превоз на пътници на територията на Република България и извън нея, както и осигуряване на специализиран превоз на деца от 2 до 6 години, които посещават детските градини в селата Веселиново,Тенево, Чарган и Победа. Транспортната услуга се изпълнява с лицензиран автобус със сключени необходимите застраховки, платени такси, снабден със скоростоограничител и тахограф, заверена пътна книжка на автобуса, на водача/те, преминат предпътен медицински преглед на водача/те, включващ общото им здравословно състояние и предпътен технически преглед на автобуса преди излизане от гараж. Превозите се осъществяват с чист автобус, отоплен през зимния…

  Референтен номер: 00689-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 235 000 BGN 18.03.2019 17:30

  “Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови моторни превозни средства за нуждите на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“…

  “Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови моторни превозни средства за нуждите на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ – МВР, финансирани по проект „Доставка на оборудване за ефективни ОИД с партньорски служби по противодействие на ОПГ“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020“, по 2 (две) обособени позиции:
  Обособена позиция 1: Доставка чрез закупуване на 2 броя нови моторни превозни средства високопроходими 4х4
  Обособена позиция 2: Доставка чрез закупуване на 2 броя нови моторни превозни средства високопроходими 4х4

  Референтен номер: 5228-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 000 BGN 27.02.2019 17:00

  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания "

  Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрутни разписания, утвърдени от областната и общинска транспортна схема на община Брегово. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, неразделна част от документацията.

  Референтен номер: 00279-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки