×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

56 - 60 от 72 поръчки

 • България 90 000 BGN 28.02.2019 17:30

  Доставка чрез покупка на 1 (един) брой рециклиран специализиран автомобил тип "Паяк"

  Доставка чрез покупка на 1 (един) брой рециклиран специализиран автомобил тип "Паяк".
  Автомобилът трябва, да отговаря на актуалните (действащи към момента) Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти, валидно удостоверение /копие/ от Държавна агенция по метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по поддръжка и ремонт на хидравлични стрелови кранове и да отговаря на минимални техническите параметри заложени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00418-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 27.02.2019 16:30

  Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна

  Специализираният автобусен транспорт сътрудниците на ЦХА-Варна се осъществява по две маршрутни разписания – лятно, когато пътуват до 40 човека, както и зимно, когато пътуват до 50 човека. Участниците, съобразно своите възможности, избират дали да ползват автобус и/ или микробуси. Маршрутите през летен и зимен сезони са описани в документацията на ОП.Изпълнението на поръчката се извършва в гр. Варна, през работни дни, с транспортни средства и водачи на изпълнителя. Превозите следва да се извършват с технически годни климатизирани съответно отоплени автобуси и правоспособни водачи за съответната категория МПС. Срокът за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от…

  Референтен номер: 00897-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 315 833 BGN 11.03.2019 17:00

  „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции”

  „Обект” на настоящата обществена поръчка е „доставка”, по смисъла на чл.3,ал.1,т.2 от ЗОП, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка.„Предмет” на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции.
  Настоящата процедура е разделена на четири обособени позиции.Оферти може да се подават една, за няколко или за всички обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 –„Доставка на фабрично нов бордови самосвал за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване“
  Обособена позиция №2 –„Доставка на прикачна моторна дробилка на дървесина и биоотпадъци от общинската система за озеленяване”
  Обособена позиция №3 –„Доставка на вакуумна…

  Референтен номер: 00712-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 25.02.2019 17:00

  Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС

  Общо прогнозно количество от 56бр. гуми с различни размери за следните позиции Позиция №1 Тойота -16бр.; позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ -40бр.

  Референтен номер: 02711-2019-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 26.02.2019 16:00

  "Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил, тип Самосвал за нуждите на Община Тополовград".

  Предмета на обществената поръчка включва доставка на употребяван товарен автомобил, тип Самосвал за нуждите на Община Тополовград", съгласно техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

  Референтен номер: 00721-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки