×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

56 - 60 от 83 поръчки

 • България 600 000 BGN 04.01.2019 17:30

  „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на Оперативна…

  Услугата, предмет на възлагане по настоящата обществена поръчка, включва следните основни дейности:
  ? Осигуряване на самолетни билети по вид икономична класа и група дестинации съгласно т. І от образеца на ценова оферта към документацията за участие (Посоченият списък е примерен и не ангажира възложителя със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито го ограничава да закупува билети само в рамките на изброените дестинации, както в чужбина, така и в България)
  ? Осигуряване на медицински застраховки на пътуващите, съобразени с изискваните за всяка държава застрахователни покрития.

  Референтен номер: 00422-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.12.2018 16:00

  „Избор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на насипни материали и горива до Топлофикация Габрово ЕАД по определени…

  Извършване на превоз с камиони на насипни материали и горива до "Топлофикация – Габрово" ЕАД по маршрути, групирани по следния начин:
  1. Превоз на насипни материали и горива от база „Твърдица” – гр. Твърдица до „Топлофикация – Габрово” ЕАД.
  2. Превоз на насипни материали и горива от база „Гълъбово” – гр. Гълъбово до „Топлофикация – Габрово” ЕАД.
  3. Превоз на насипни материали и горива от база „Свищов” – гр. Свищов до „Топлофикация – Габрово” ЕАД.
  4. Превоз на насипни материали и горива от база „Русе” – гр. Русе до „Топлофикация – Габрово” ЕАД.
  5. Превоз на насипни материали и горива от база „Лом” – гр.…

  Референтен номер: 5249-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 894 825 BGN 27.12.2018 17:00

  „Доставка на гуми, джанти и вентили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”

  Предмет на настоящата обществена поръчка включва:
  1.доставка на различни по размер гуми за служебните автомобили и техника на ЮЗДП ДП, с размери, посочени в Техническата спецификация.
  2. доставка на различни по размер джанти и вентили за служебните автомобили и техника на ЮЗДП ДП, подробно описани в Техническата спецификация.
  3. демонтаж, монтаж, баланс, тежести, сваляне и качване на гумите/джантите на автомобила.

  Референтен номер: 2724-2018-0106
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 58 333 BGN 11.12.2018 18:00

  "Доставка на употребяван сметосъбиращ автомобил - 1 брой за нуждите на Възложителя"

  "Доставка на употребяван сметосъбиращ автомобил - 1 брой за нуждите на Възложителя"

  Референтен номер: 00056-2018-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 03.01.2019 17:00

  ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ зЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА

  Периодична доставка, чрез закупуване на нови (произведени през 2018 г., 2019г. И 2020г.) автомобилни гуми по заявка на възложителя;
  Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на гумите).
  Примерното описание на гумите по вид и брой се съдържа в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 2716-2018-0172
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки