×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

1 - 2 от 2 поръчки

 • гр. София 280 000 BGN 13.08.2020 17:30

  „Предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител за предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки, като в тази връзка се сключи договор за изпълнение.

  Референтен номер: 00044-2020-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 600 000 BGN 24.08.2020 17:30

  „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“.
  Целта на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнителя за срок от 36 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс по него, като на същите следва да се възлага извършването на дейностите по поръчката, а именно:
  1. Доставяне на автомобилни гуми, посочени в Образец № 3.1 – Количествено-стойностна сметка, които са предмет на обществената поръчка, като количеството на гумите се определя според нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ до размера на стойността на рамковото споразумение.
  2. Подмяна на дефектните…

  Референтен номер: 00044-2020-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки