×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

61 - 65 от 84 поръчки

 • България 15 000 BGN 03.01.2019 17:00

  ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ зЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА

  Периодична доставка, чрез закупуване на нови (произведени през 2018 г., 2019г. И 2020г.) автомобилни гуми по заявка на възложителя;
  Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на гумите).
  Примерното описание на гумите по вид и брой се съдържа в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 2716-2018-0172
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 19.12.2018 17:00

  "Доставка на употребявани специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на Община Козлодуй"

  Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, на 3 (три) броя употребявани, специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на община Козлодуй: 1. Употребяван специален сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил, тип ротопреса със система за миене на съдове -1 брой; 2. Употребяван специален сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил, тип ротопреса със система за отчитане теглото на отпадъка в съдовете - 1 брой; 3. Употребяван специален сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил, тип вариопреса със система с хидравличен манипулатор за обслужване на подземни контейнери - 1 брой.
  Офертите се изискват за покупка.

  Референтен номер: 00307-2018-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 75 000 BGN 20.12.2018 17:00

  „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив“.

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив.

  Референтен номер: 00267-2018-0118
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 20.12.2018 17:00

  „Доставка на 3 (три) броя употребявана специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив: 2 (два) броя самосвали и 1…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на 3 (три) броя употребявана специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив: 2 (два) броя самосвали и 1 (един) брой контейнеровоз.
  Техниката трябва да е употребявана, с пробег не повече от 300 000км., да се зарежда с дизелово гориво и да притежава технически и функционални характеристики съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

  Референтен номер: 00267-2018-0119
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 27.12.2018 17:00

  „Доставка чрез закупуване на 1 (един) брой употребяван товарен микробус- тип самосвал, с товароносимост до 3.5 тона за нуждите на…

  Доставка чрез закупуване на 1 (един) брой употребяван товарен микробус- тип самосвал, с товароносимост до 3.5 тона за нуждите на ТП „ДГС Благоевград, съгласно Техническа спецификация на Възложителя.

  Референтен номер: 02724-2018-0105
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки