×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

61 - 65 от 78 поръчки

 • България 22.10.2018 17:30

  Дост. и/и подмя на рез. части, възли, де-йли, ма-ли, кон-иви и смаз. мат-ли, диаг-тика и текущ ремонт на спец. техника…

  „Доставка и/или подмяна на резервни части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали, диагностика и текущ ремонт на специализирана техника и строителна механизация, използвани за нуждите на НЕК ЕАД”, разделена в 3 (три) обособени позиции"
  Обособена позиция №1 – „Доставка на резервни части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали, диагностика и текущ ремонт на специализирана техника и строителна механизация, използвани от предприятие „Язовири и каскади“.
  Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали, диагностика и текущ ремонт на специализирана техника и строителна механизация, използвани от предприятие „Водноелектрически централи“.
  Обособена позиция №3 – „Доставка на резервни…

  Референтен номер: 00026-2018-0059
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 87 120 BGN 22.10.2018 15:00

  „Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай за учебната 2018/2019 г.“

  Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител участник следва да извърши следните дейности:
  Осигуряване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай през учебната 2018/2019 г. по утвърдени от Възложителя маршрутни разписания.

  Референтен номер: 3092-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 450 000 BGN 25.10.2018 17:00

  Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 4…

  Предметът на обществената поръчка е обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми. Предметът на обществената поръчка е разделен на 4 обособени позиции, както следва: „Обществен превоз на пътници по автобусна линия №2 - двупосочна дължина на 1 курс 22км, автобусна линия Димитровград – Меричлери - двупосочна дължина на 1 курс 30,8км, автобусна линия Димитровград – Великан – Меричлери – Длъгнево - двупосочна дължина на 1 курс 39,9км, автобусна линия Димитровград - Длъгнево – Меричлери - двупосочна дължина на 1 курс 31,2км, автобусна линия Димитровград - Радиево – Голямо Асеново…

  Референтен номер: 00068-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 29.10.2018 17:00

  „Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП „ДГС Бургас“

  Предмета на настоящата ОП включва: доставка, монтаж и баланс на нови гуми, в зависимост от нуждите на възложителя. При монтажа на новите се извършва и демонтаж на старите гуми.

  Референтен номер: 2716-2018-0138
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19 000 BGN 26.10.2018 17:00

  „Следгаранционно сервизно обслужване на авто-парка на ТП ДГС „Силистра”, включително монтаж на резервни части, доставка на резервни части и консумативи…

  Предметът на поръчката по обособена позиция № 1-обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили и авто- техника на ТП ДГС „Силистра”, (съгласно приложен списък), разположени на територията на ДГС Силистра, включително подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи. Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 2- включва доставка на резервни части, консумативи и принадлежности, вкл. И автостъкла за нуждите на автопарка на ТП ДГС -Силистра.Като доставките ще с изпълняват съгласно нуждите на предприятието.

  Референтен номер: 2712-2018-0045
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки