×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

61 - 65 от 69 поръчки

 • България 25.06.2019 16:30

  „ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ И АВТОБУСИ НА „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА ПО 15…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ И АВТОБУСИ НА „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА ПО 15 ОБОСОБНИ ПОЗИЦИИ“, отговарящи на изискванията на Възложителя, описани по всяка обособена позиция в Техническа спецификация (Приложение към окументацията).Доставките на резервни части се извършват въз основа на писмена заявка на Възложителя, съобразно необходимостта му, като последният няма задължение да изкупи цялото прогнозно количество по обособените позиции.

  Референтен номер: 01369-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 115 000 BGN 25.06.2019 17:00

  “Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов,…

  1. Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности: Доставката на резервни части, консумативи и принадлежности, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на МПС се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.
  Доставените, вложени и монтирани резервни части, консумативи и принадлежности трябва да са нови, оригинални и подходящи за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и да са придружени със сертификат/документ за произход и качество.
  2. Техническо обслужване и ремонт: Включва проверки и диагностика при необходимост, както и цялостна поддръжка на автомобилите в изправност през целия период на действие…

  Референтен номер: 00753-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 03.07.2019 17:00

  ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ ЗА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ТП ДЛС РОПОТАМО

  доставка и монтаж и баланс на гуми за автомобилния парк на ТП ДЛС Ропотамо

  Референтен номер: 2716-2019-0074
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 728 698 BGN 01.07.2019 17:30

  Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми

  “Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми“, разделена в 11 (единадесет) обособени позиции. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение с един изпълнител за всяка обособена позиция със срок 36 месеца.

  Референтен номер: 00164-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 333 BGN 27.06.2019 17:30

  „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на РДГП Смолян“

  Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на РДГП Смолян“ включва: 1. Об. позиция № 1 „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на ГПУ Ново село”. 2. Об. позиция № 2: „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на ГПУ Ивайловград”. 3. Об. позиция № 3: „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на ГПУ Момчилград и ГПУ Крумовград”. 4. Об. позиция № 4: „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника на РДГП Смолян, ГПУ Златоград и ГПУ Рудозем”. 5. Об. позиция № 5: „Доставка…

  Референтен номер: 02849-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки