×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

71 - 75 от 77 поръчки

 • България 15 572 400 BGN 19.11.2018 17:30

  Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип B с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на…

  „Доставка медицински превозни средства (линейки) тип B с повишена проходимост и със задвижване 4х4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: ОП№1: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг/набл. на пациенти/–42 бр; ОП№2: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4х4 – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг/набл. на пациенти/–78 бр.

  Референтен номер: 00080-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.11.2018 16:30

  Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени…

  Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В…

  Референтен номер: 01389-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 108 120 BGN 13.11.2018 17:00

  Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 5…

  Предмет на настоящата процедура е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 5 обособени позиции”.

  Референтен номер: 00191-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 16.11.2018 16:00

  „Доставка на специализиран автомобил - самосвал за нуждите на Община Камено”

  „Доставка на специализиран автомобил - самосвал за нуждите на Община Камено”

  Референтен номер: 01008-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 25 000 BGN 13.11.2018 17:00

  Избор на изпълнител за безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк и вътрешни трансфери по определен маршрут в…

  Безплатната линия до “Гробищен парк”, която следва да се изпълнява всяка календарна събота, неделя и през всички официални национални празници, съгласно чл.154, ал.1 Кодекс на труда, с начален час на тръгване: 8:30 и 9:30 часа от сп. “Обръщало ЖК "Балик", по следното направление: сп. “Обръщало ЖК "Балик" – ул. „Агликина поляна” – ул. “Орфей” – ул. “Димитър Ковачев” – бул. “Добруджа” – бул. “Добричка епопея” – Болница – бул. “3-ти март” – бул. “25-ти септември” – “Гробищен парк”. Общата дневна дължина на маршрута е 78 км.
  Вътрешно парковият транспорт се осъществяват събота, неделя и всички официални религиозни празници от 9:00 до…

  Референтен номер: 00383-2018-0031
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки