×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

71 - 74 от 74 поръчки

 • България 20 000 BGN 30.04.2019 16:00

  "Доставка чрез закупуване на 1 брой употребяван пътнически мкробус 8+1 места за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Земен""

  "Доставка чрез закупуване на 1 брой употребяван пътнически микробус 8+1 места за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Земен"", който пътнически микробус трябва да отговоря на техническата спецификация-част от документацията за участие в процедурата. Поръчката включва и гаранционно сервизно обслужване за възникнали повреди не по вина на Възложителя.

  Референтен номер: 2724-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 800 000 BGN 23.04.2019 17:00

  Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух за пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване, при служебни пътувания в…

  Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух за пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на НСИ, което включва осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина и трансфер с наземен транспорт в чужбина, за нуждите на Националния статистически институт, както и хотелски резервации и настаняване – при необходимост.

  Референтен номер: 00403-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22 180 BGN 22.04.2019 16:00

  „Доставка чрез закупуване на гуми за срок от 24 месеца по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на гуми…

  Предмета на поръчката включва доставка на прогнозни количества гуми, описани като вид и размер в техническата спецификация на възложителя по обособени позиции.

  Референтен номер: 02718-2019-0034
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 490 000 BGN 22.04.2019 17:00

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Българската федерация по волейбол”

  Целта на обществената поръчка е предоставяне на качествени услуги по осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българската федерация по волейбол, в т. ч. осигуряване на медицински застраховки при поискване от Възложителя, за всеки отделен случай. Прогнозни количества: около 400 самолетни билета. Количества са прогнозни и възложителят си запазва правото да не ги възложи в пълен обем. Възложителят има право, при необходимост от самолетни билети над посочените количества, да прави заявки до достигане на максималната стойност на договора.

  Референтен номер: 3994-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки