×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

61 - 61 от 61 поръчки

  • България 100 172 BGN 01.02.2019 17:30

    Доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници

    Предметът на настоящата обществена поръчка е за доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници, като същата е съфинансирана със средства за спешно подпомагане в рамките на фонд "Вътрешна сигурност". Артикулите, обект на доставка, са подробно описани в Приложение 1 - Техническа спецификация към документацията за обществена поръчка, с посочване на количества, минимални технически изисквания и изисквания към гаранционната поддръжка.

    Референтен номер: 5070-2018-0009
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки