×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

56 - 57 от 57 поръчки

 • България 01.02.2019 17:00

  Осигуряване на самолетни билети

  Поръчката включва предоставяне на услуги по осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания на служители на ЕСО ЕАД.

  Референтен номер: 01379-2018-0233
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 172 BGN 01.02.2019 17:30

  Доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници

  Предметът на настоящата обществена поръчка е за доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници, като същата е съфинансирана със средства за спешно подпомагане в рамките на фонд "Вътрешна сигурност". Артикулите, обект на доставка, са подробно описани в Приложение 1 - Техническа спецификация към документацията за обществена поръчка, с посочване на количества, минимални технически изисквания и изисквания към гаранционната поддръжка.

  Референтен номер: 5070-2018-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки