×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

6 - 10 от 49 поръчки

 • гр. Бургас 33 060 лв. 27.05.2019 17:15

  „Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на…

  „Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на велосипеди под наем чрез надграждане и усъвършенстване.“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Костинброд 47 438 лв. 03.06.2019 17:00

  Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно…

  Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община Костинброд до юни 2020 година“ с три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд“;Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до приемно СУ „Д-р Петър Берон“, община Костинброд;Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до средищно ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, община Костинброд”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Силистра 32 973 лв. 03.06.2019 17:00

  Закупуване на 1 бр. нов автомобил и 1 бр. употребяван автомобил

  Закупуване на 1 бр. нов автомобил и 1 бр. употребяван автомобил

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 70 000 лв. 03.06.2019 16:00

  "Доставка чрез финансов лизинг на нов пътнически автомобил"

  "Доставка чрез финансов лизинг на нов пътнически автомобил"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 16:30

  "Доставка на 25 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm

  Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Доставка на 25 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm.; Обучение на работниците и служителите на Възложителя за управление, поддържане, диагностика и ремонт на трамваите. Доставка на диагностично оборудване, съгласно описаните системите за диагностика в Приложение №4; Доставка на специализирани инструменти, подробно описани в Приложение №5; Предоставяне на Възложителя на документация за трамваите.

  Референтен номер: 00203-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки