×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

6 - 10 от 100 поръчки

 • гр. Исперих 60 000 лв. 29.07.2019 17:00

  „Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни разписания до ПГ „Васил Левски” гр. Исперих…

  „Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни разписания до ПГ „Васил Левски” гр. Исперих по четири самостоятелно обособени позиции:Обособена позиция № 1: - гр. Исперих – с. Лудогорци – с. Бърдоква – с. Ст. Селище – с. Г. Поровец - гр. Исперих; Обособена позиция № 2: - гр. Исперих – с. Делчево – с. Печеница – с. Тодорово – с. Китанчево – гр. Исперих;Обособена позиция № 3: - гр. Исперих – с. Духовец – с. Белинци - с. Подайва- с. Къпиновци – с. Средоселци – с. Лъвино - гр. Исперих;Обособена позиция № 4: -…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 19.08.2019 17:00

  ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА”

  ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА”

  Референтен номер: 2716-2019-0101
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 230 248 BGN 16.08.2019 17:00

  "Специализиран превоз на деца и ученици на територията на Община Тутракан по утвърдени маршрутни разписания за учебните 2019/2020г. и 2020/2021г."

  Осигуряване на специализиран превоз на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от І-ХІІ клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, осъществяващи обучение в съответната група или в съответния клас с осигурен безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на община Тутракан в съответствие с маршрутни разписания, утвърдени за учебните 2019/2020г. и 2020/2021г.". Маршрути:
  1. Маршрут: гр. Тутракан - с. Пожарево - гр. Тутракан
  2. Маршрут: гр. Тутракан -с. Бреница – с. Белица - гр.Тутракан
  3. Маршрут: гр. Тутракан - с. Варненци - с. Шуменци - гр.Тутракан
  4. Маршрут: гр. Тутракан…

  Референтен номер: 00350-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 98 189 BGN 15.08.2019 15:45

  ,,Поддръжка на банкнотообработващи системи марка DeLaRue, модел CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции''

  Предметът на обществената поръчка включва поддръжката на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях“. Количествата и видът на необходимите резервни части са определени в Приложение № 1а – „Техническа спецификация“ по ОП № 1. ОП № 2 – „Извършване на годишна профилактика на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях''. Дейностите, които са включени в обхвата на годишната профилактика са съгласно Техническата спецификация по ОП № 2. Участниците следва да подават…

  Референтен номер: 01224-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Търговище 33 000 BGN 14.08.2019 16:30

  „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС марка „ВАЗ” и „Лада“ за нуждите на ТП „ДГС Търговище“…

  „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС марка „ВАЗ” и „Лада“ за нуждите на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище“

  Референтен номер: 02711-2019-0124
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки