×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

6 - 10 от 83 поръчки

 • България 14 000 BGN 21.01.2019 17:00

  Доставка и монтаж на пътни съоръжения (бариери, мантинели и оградни пана)

  Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ-БАРИЕРИ", които следва да бъдат доставени и монтирани на входно-изходните трасета за леки, товарни автомобили и автобуси, на определените за целта места: ГКПП „Оряхово-ферибот“, МП „Връшка чука“ и МП „Брегово“, съгласно схемите, посочени в Техническата спецификация

  Референтен номер: 334-2018-0073
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 370 279 BGN 16.01.2019 17:00

  „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми“, от квотата на област Радомир,…

  Предмет на обществената поръчка е Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми, със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: ПАКЕТ № 1: 1.1. Автобусна линия РАДОМИР – БАЙКАЛСКО , 1.2. Автобусна линия РАДОМИР – ИЗВОР, 1.3. Автобусна линия ИЗВОР – ЖИТУША, 1.4. Автобусна линия РАДОМИР – ГПЧЕ „С. РАДЕВ“ ПЕРНИК, 1.5. Автобусна линия ПЕРНИК – РАДОМИР, 1.6. Автобусна линия СОФИЯ – ИЗВОР. Обособена позиция № 2 - ПАКЕТ № 2: 2.1. Автобусна линия ГРАДСКА ЛИНИЯ № 1, 2.2. Автобусна линия РАДОМИР – ДРЕН, 2.3. Автобусна линия РАДОМИР - ЧУКОВЕЦ , 2.4. Автобусна линия…

  Референтен номер: 00535-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 400 000 BGN 11.01.2019 17:00

  Резервиране и доставка на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и на ваучери за хотелско настаняване

  Резервиране и доставка на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и на ваучери за хотелско настаняване

  Референтен номер: 02741-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.01.2019 16:30

  Доставка на високопроходим автомобил с товарен отсек и ремарке за група ТЗУ и АБ

  Поръчката е за доставка чрез покупка на високопроходим автомобил 4х4 с товарен отсек и 4+1 места и на ремарке за лек автомобил.

  Референтен номер: 01379-2018-0217
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 11.01.2019 17:00

  „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарен автомобил за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”

  „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарен автомобил за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”, който автомобил трябва да отговаря на техническата спецификация-част от документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 2724-2018-0114
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки