×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

6 - 10 от 84 поръчки

 • България 60 000 BGN 08.11.2018 17:00

  Доставка на камион с кран втора употреба

  Доставка на камион с кран /втора употреба/, необходими за нуждите на Община Добричка, изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Участникът трябва да изпълни доставката на специализираният автомобил до град Добрич, бул. „Трети март” № 70. Срокът на доставката на камиона е не повече от 120 дни от датата на подписване на договора.Доставката се извършва изцяло от избрания изпълнител, в присъствието на компетентен служител на Възложителя.

  Референтен номер: 00159-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кюстендил 36 000 лв. 22.10.2018 17:00

  „Специализиран автобусен превоз на работници и служители, по обособени позиции“Обособени позиции:ОбосоОбособена позиция № 1: „Специализиран автобусен превоз на работниците и…

  „Специализиран автобусен превоз на работници и служители, по обособени позиции“Обособени позиции:ОбосоОбособена позиция № 1: „Специализиран автобусен превоз на работниците и служителите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Преколница и Преходно жилище, с. Преколница“Обособена позиция № 2: „Специализиран автобусен превоз на работниците и служителите към КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ /за Домашен социален патронаж с. Жиленци/“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 48 750 лв. 26.10.2018 17:30

  Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на „Университет по библиотекознание и информационни технологии”-София с опция за изкупуване…

  Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на „Университет по библиотекознание и информационни технологии”-София с опция за изкупуване на стар автомобил

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Димово 35 265 лв. 28.10.2018 17:00

  „Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Димово” по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Доставка…

  „Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Димово” по две обособени позиции:Обособена позиция №1 Доставка на Метален контейнер тип „Бобър” с вместимост 1100л; Обособена позиция №2 Доставка на Метална кофа за отпадъци тип „Мева” с вместимост 110л.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Искър 12 500 лв. 26.10.2018 17:00

  „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)”

  „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки