×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

6 - 10 от 45 поръчки

 • с. Крушари 58 300 лв. 27.01.2020 17:00

  Изискванията към техническите и функционални характеристики на автомобила са посочени в техническата спецификация към обществената поръчка (Приложение №1 към обявата...

  Изискванията към техническите и функционални характеристики на автомобила са посочени в техническата спецификация към обществената поръчка (Приложение №1 към обявата за обществена поръчка).

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 000 BGN 17.02.2020 16:00

  „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за…

  „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции за нуждите на ТП „ДГС Селище“ с обособени позиции: обособена позиция № 3 - „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Селище“ и обособена позиция №4 „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкупно - насипни работи, строителни машини и…

  Референтен номер: 02718-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 600 BGN 19.02.2020 17:00

  “Д-ка на резервни части, аксесоари, смаз. м-ли, антифриз и др.консумативи, и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранц. поддръжка и ремонт…

  Доставка на резервни части, аксесоари, смазочни материали, антифриз и други консумативи - според потребностите на Възложителя и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Суворово, при СИДП Шумен.

  Референтен номер: 02711-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.02.2020 17:30

  “Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за товарни автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД в…

  “Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за товарни автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД в 3 (три) обособени позиции“

  Референтен номер: 00026-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 07.02.2020 16:45

  ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДО 16 БРОЯ НОВОПРОИЗВЕДЕНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТРИСНИ ВЛАКА ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД”

  Поръчката включва две дейности: Дейност 1 – Доставка, и Дейност 2 – Пълна техническа поддръжка, които Възложителят разглежда като един единствен предмет. Изпълнителят следва да изпълни поръчката в цялост, като предложи обща цена за осъществяването на всички дейности.
  Дейност 1: Изпълнителят следва да достави до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя и в сроковете и при условията, определени в проекта за договор за общетсвена поръчка;
  Дейност 2: Изпълнителят следва да осигури пълна техническа поддръжка на доставените електрически мотрисни влакове за предложения срок на гаранция на мотрисните влакове, така че те да бъдат годни за експлоатация…

  Референтен номер: 01605-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки