×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

6 - 10 от 82 поръчки

 • България 285 000 BGN 07.05.2020 17:00

  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема на община Любимец, съгласно утвърдени маршрутни разписания”

  При тази процедура Изпълнителят /Превозвачът/ ще изпълнява възложените мy автобусни линии и разписания в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от министъра на транспорта. Изпълнението на поръчката цели осигуряване на нормалното функциониране на междуселищния автобусен транспорт.

  Референтен номер: 00604-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.04.2020 16:45

  „ Доставка чрез наемане на 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива плюс опция за доставка чрез наемане на допълнителни до…

  Предмета на поръчката е доставка чрез наемане на 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива плюс опция за доставка чрез наемане на допълнителни до 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива в съответствие с Техническата спецификация и изисквания на възложителя, приложение към документацията за участие, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца и с възможност за подновяване за срок от 12 (дванадесет) месеца, при упражнено право на опцията в пълен обем.

  Референтен номер: 01605-2020-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 143 200 BGN 13.05.2020 17:15

  Извършване превоз на ученици, учители и деца от училищата и детските градини на територията на Община Джебел през учебната 2020/2021…

  Извършване на превоз на ученици, учители и деца от училищата и детските градини на територията на община Джебел през учебните дни от 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г.

  Референтен номер: 00417-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 04.05.2020 17:00

  Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“

  „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“
  -Доставка на нови гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя;
  -Смяна на гуми (нови или собствени на ТП ДГС Чирпан)-демонтаж, монтаж и баланс– извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно-летния и есенно–зимния период и при необходимост.
  - Ремонт на гуми.

  Референтен номер: 02716-2020-0046
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 92 255 BGN 24.04.2020 17:00

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж ... (подробно изписано в II.1.4.)

  Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за предвидените по Проект BG05M20P001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ участия в международни конференции, обмен и др.“

  Референтен номер: 01481-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки