×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

11 - 15 от 84 поръчки

 • България 50 000 BGN 10.01.2019 17:00

  „Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на Община Елин Пелин“

  Предмет на поръчката от настоящата документация е „Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на Община Елин Пелин“

  Референтен номер: 00024-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 165 000 BGN 04.01.2019 17:00

  “Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ОП „Чистота…

  Предмета на обществената поръчка включва:
  1. Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности: Доставката на резервни части, консумативи и принадлежности, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на МПС се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.
  Доставените, вложени и монтирани резервни части, консумативи и принадлежности трябва да са нови, оригинални и подходящи за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и да са придружени със сертификат/документ за произход и качество.
  2. Техническо обслужване - Включва проверки и диагностика при необходимост, както и цялостна поддръжка на автомобилите в изправност през целия…

  Референтен номер: 00753-2018-0034
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16 000 BGN 03.01.2019 16:30

  „Доставка чрез покупка на външни автом. гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на…

  „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година считано от датата на сключване на договора.

  Референтен номер: 02711-2018-0152
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19 850 BGN 08.01.2019 17:00

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Долно Прахово от утвърдена Общинска транспортна схема с…

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Долно Прахово от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 12:00-07:00 часа. Автобусната линия се изпълнява целегодишно, ежедневно. Разстоянието в км. двупосочно е 82 км. Общо време за пътуване: посока Ардино - Долно Прахово - 1 час и 25 мин.; посока Долно Прахово - Ардино - 1 час и 30 мин.

  Референтен номер: 00532-2018-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 767 BGN 07.01.2019 17:00

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Седларци от утвърдена Общинска транспортна схема с часове…

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Седларци от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 11:00-07:20 часа. Автобусната линия се изпълнява целегодишно, ежедневно. Разстоянието в км. двупосочно е 32 км. Общо време за пътуване: посока Ардино - Седларци - 30 мин.; посока Седларци - Ардино - 30 мин.

  Референтен номер: 00532-2018-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки