×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

11 - 15 от 71 поръчки

 • гр. София 70 000 лв. 25.02.2019 17:00

  „Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 1. 67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София 2.…

  „Извършване на специализиран ученически превоз на деца и ученици по обособени позиции: 1. 67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София 2. 136 ОУ“Любен Каравелов“ , гр. София Обща максимална прогнозна стойност на поръчката е За 67 ОУ „Васил Друмев“ –35 000 лева /тридесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС или 42 000.00 лева /четиридесет и две хиляди лева/ с включен ДДС За 136 ОУ „ Любен Каравелов“ – 35 000 лева /тридесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС или 42 000.00 лева /четиридесет и две хиляди лева/ с включен ДДС.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пазарджик 56 500 лв. 27.02.2019 17:30

  „Доставка на материали и консумативи за полагане на пътна маркировка.”За извършване на дейност по полагане на хоризонтална пътна маркировка на…

  „Доставка на материали и консумативи за полагане на пътна маркировка.”За извършване на дейност по полагане на хоризонтална пътна маркировка на уличната мрежа на територията на гр. Пазарджик и общински пътища – община Пазарджик, е необходимо да бъдат осигурени материали и консумативи за полагане на пътна маркировка.Целта на настоящата поръчка е да бъдат доставени материали и консумативи, необходими за полагане на пътна маркировка. По този начин ще се подобри организацията на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти, обозначаване на пътните съоръжения, информиране на участниците в движението, в т.ч. за направлението на пътя, за възможността за…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Белене 32 668 лв. 28.02.2019 17:00

  Доставка чрез покупка на 30 броя фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани специализирани съдове за твърди битови отпадъци тип „Бобър”- с…

  Доставка чрез покупка на 30 броя фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани специализирани съдове за твърди битови отпадъци тип „Бобър”- с обем 1,1 куб.м., 280 броя фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани специализирани съдове за твърди битови отпадъци тип „Класически кръгли метални кофи”- с обем 110 литра, и на 100 броя фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани специализирани съдове за твърди битови отпадъци тип „Пластмасови съдове за твърди битови отпадъци” с обем 120 литра.Срок за изпълнение на доставките: до 30 (тридесет) календарни дни от сключването на договора. Процедурата се провежда при условията и реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, във вр.…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 26.03.2019 17:00

  "Доставка, чрез покупка на резервни части, консумативи, филтри и акссоари по обособени позиции за служебните МПС, собственост на ТП "ДГС…

  "Доставка, чрез покупка на резервни части, консумативи, филтри и акссоари по обособени позиции за служебните МПС, собственост на ТП "ДГС Шумен" за срок от една година, както следва:
  Позиция № 1 "Доставка на резервни части, консумативи и аксесоари за МПС, собственост а ТП "ДГС Шумен" за срок от една година, както следва:Позиция №1: "Доставка на резервни части, консумативи и аксесоари за МПС, собственост на ТП "ДГС Шумен", Позиция №2: "Доставка на филтри за МПС, собственост на ТП "ДГС Шумен""

  Референтен номер: 02711-2019-0056
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 241 000 BGN 25.03.2019 16:00

  "Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на отпадъци."

  Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на отпадъци.
  Дейностите, които изпълнителите ще трябва да осъществява са:
  1. Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване
  2. Доставка на контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на отпадъци.

  Референтен номер: 00239-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки