×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

11 - 15 от 34 поръчки

 • България 27.07.2020 17:00

  Доставка на полиестерно-стъклопластови носачи на контактната релса за действащото трасе на метрополитена в гр.София

  Обществената поръчка е за доставка на полиестерно-стъклопластови носачи на контактна релса, необходими за подмяна на старите метални носачи по част от метротрасето на Линия 1 и Линия 2 на действащия метрополитен.
  Новите носачи да осигуряват по-надеждна електроизолация между контактната релса и железния път, както и по-здрав монтаж на контактната релса, без да ? бъдат предавани директно вибрациите от движението на влаковете по железния път.

  Референтен номер: 00423-2020-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 280 000 BGN 13.08.2020 17:30

  „Предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител за предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки, като в тази връзка се сключи договор за изпълнение.

  Референтен номер: 00044-2020-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16 400 BGN 17.07.2020 17:00

  „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини,за превозни средства, както и за машини за извършване…

  „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“ по обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси(в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“
  Обособена позиция № 2: „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване(в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“
  Прогнозните количества доставки по вид са подробно описани в "Техническа спецификация" /Приложение №8/, което…

  Референтен номер: 02718-2020-0120
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 174 357 BGN 17.07.2020 17:00

  „Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции"

  Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Случаен автобусен превоз“; Обособена позиция № 2 – „Превоз на товари и наем на специализирана техника“ и Обособена позиция № 3 – „Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОП „Зелени системи“ за районите на кв. „Бузлуджа”, кв. „Зона Б” и кв. „Чолаковци“ в гр. Велико Търново“.
  Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции!

  Референтен номер: 00073-2020-0035
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 801 735 BGN 20.07.2020 17:00

  „Осигур. на спец. превоз за деца в задъл. предучил. възраст и ученици на тер. на общ. Крумовград по утвър. маршр.…

  Предметът на обществената поръчка е: „Осигуряване на специализиран превоз за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици на територията на община Крумовград по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2020/2021 и 2021/2022 година по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Обособените позиции и включените в тях общ максимален дневен пробег и учебни дни са описани подробно в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка. Предвид спецификата на обществената поръчка посочените километри са максимални и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване. В зависимост от учебната програма, броя ученици и населени…

  Референтен номер: 00467-2020-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки