×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

16 - 20 от 87 поръчки

 • България 15 980 BGN 16.03.2020 17:00

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Гърбище утвърдена Общинска транспортна схема с часове на…

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Гърбище утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 15:15 - 07:30 часа. Автобусната линия се изпълнява целогодишно, ежедневно. Разстоянието в км. двупосочно е 32 км. Общо време за пътуване: посока Ардино – Гърбище – 30 мин.; посока Гърбище - Ардино – 30 мин.

  Референтен номер: 00532-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 980 BGN 17.03.2020 17:00

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Теменуга утвърдена Общинска транспортна схема с часове на…

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Теменуга утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 15:15 - 06:45 часа. Автобусната линия се изпълнява целогодишно, ежедневно. Разстоянието в км. двупосочно е 50 км. Общо време за пътуване: посока Ардино – Теменуга – 45 мин.; посока Теменуга - Ардино – 45 мин.

  Референтен номер: 00532-2020-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 148 000 BGN 16.03.2020 17:00

  Закупуване на нов специализиран автомобил - машина с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Трявна

  Предметът на настоящата обществена поръчка представлява доставка на един брой специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване. Автомобилът и надстройката към него трябва да бъдат фабрично нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 01.01.2019 г. Автомобилът и надстройката към него следва да не са били демонстрационни, да не са били рециклирани и да притежават минимални технически характеристики съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

  Референтен номер: 01042-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 104 125 BGN 13.03.2020 17:00

  „Доставка на съдове за събиране отпадъци за нуждите на община Карлово, по обособени позиции“.

  „Доставка на съдове за събиране отпадъци за нуждите на община Карлово, по обособени позиции“.
  Обособена позиция № 1: Пластмасови кофи 120 литра.
  Обособена позиция № 2: Пластмасови контейнери за отпадъци 1100 литра.
  Обособена позиция № 3: Метален контейнер за строителни отпадъци 4м3.
  Обособена позиция № 4: Съд за пепел.
  Обособена позиция № 5: Паркови кошчета.
  Обособена позиция № 6: Резервни части.

  Референтен номер: 00072-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 890 BGN 17.03.2020 17:00

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Ябълковец утвърдена Общинска транспортна схема с часове на…

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Ябълковец утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 15:15 - 07:20 часа. Автобусната линия се изпълнява целогодишно, ежедневно. Разстоянието в км. двупосочно е 36 км. Общо време за пътуване: посока Ардино – Ябълковец – 40 мин.; посока Ябълковец - Ардино – 40 мин.

  Референтен номер: 00532-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки