×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

16 - 20 от 49 поръчки

 • гр. Варна 70 000 лв. 29.05.2019 17:30

  „Транспортно обслужване чрез сухопътен транспорт на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от Община Варна“

  „Транспортно обслужване чрез сухопътен транспорт на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от Община Варна“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 29 167 лв. 31.05.2019 17:30

  „Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.

  „Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.06.2019 16:45

  Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД…

  Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период, съдържаща 27/двадесет и седем/ обособени позиции,както следва:
  -Об.поз.№1-„Извънреден транспорт за Пътнически център София с основна гара София и граници на обособената позиция Ихтиман,Горна баня,Волуяк,Банкя,Бов и Пирдоп”;
  -Об.поз.№2-„Извънреден транспорт за Пътнически център София с основна гара Драгоман и граници на обособената позиция Костинброд и Димитровград ЖС (Сърбия)”;
  -Об.поз.№3-„Извънреден транспорт за Пътнически център Дупница с основна гара Дупница и граници на обособената позиция Ал. Димитров,Долни Раковец,Бобошево и Гюешево”;
  -Об.поз.№4-„Извънреден транспорт за Пътнически център Дупница с основна гара Генерал Тодоров и граници на обособената…

  Референтен номер: 01605-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Враца 17.06.2019 17:00

  „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, ФАЗА I – покупка на автобуси за обслужване на транспортната схема на гр.…

  Доставка на минимум 14 бр. МПС-единични дизелови автобуси за масов градски транспорт, новопроизведени, в серийно производство, нископодови, соло, градски автобуси, с две оси, категория М3, клас I, отговарящи на изискванията по отношение на автобусите, определени в Регл. (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 107 и/или еквивалент. Автобусите трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство в неограничена серия, издадено от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Дир. 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 2009г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета. Схема на компановката: вагонна, с…

  Референтен номер: 01685-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.06.2019 16:30

  “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пл-в на рез.части за водомери за студ. вода производство на “Беласица”АД от Ду15мм…

  Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за водомери за студена вода производство на “Беласица” АД- Петрич от Ду15 мм до Ду150 мм и от Qmax3 m3/h дo Qmax 150 m3/h и за водомери, производство на Apator PoWoGaz SA – Полша, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Всяка доставка да се извършва в срок от 15 (петнадесет) работни дни след подаване на заявка от Възложителя, франко складова база в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Възложителят ще закупува стоките, предмет на поръчката, в зависимост от своите нужди и…

  Референтен номер: 00197-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки