×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

21 - 25 от 83 поръчки

 • България 180 000 BGN 21.04.2020 17:30

  ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА, ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

  Предметът на поръчката включва две обособени позиции, представляващи пакети от линии, както следва:
  1. Обособена позиция № 1 „Пакет от линии № 1” и
  2. Обособена позиция № 2 „Пакет от линии № 2".
  Автобусните линии са посочени в настоящотообявление.
  Пълно описание на предмета на поръчката, изискванията за изпълнение, маршрутните разписание и спирките са посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 00039-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 208 333 BGN 24.04.2020 17:00

  „Избор на изпълнител за извършване на неотложни възстановителни дейности , земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка , транспортни услуги…

  Община Доспат според нуждите ще наеме техника с водач или оператор по вид и брой съгласно техническата спецификация за извършване на транспортни услуги, земно -изкопни работи и благоустройствени дейности за срок от 24 календарни месеца след сключване на договора или до изчерпване на одобрените финансови средства. Възлагането и изпълнението на услугата/ите с техниката под наем ще става след писмена заявка за извършване на услуга до избрания изпълнител . След направена заявка избраният изпълнител е длъжен да извърши транспортна услуга или изкопни работи по ремонт и поддръжка, благоустройствени дейности.

  Референтен номер: 00166-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 158 333 BGN 22.04.2020 16:30

  Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци

  Предметът на поръчката обхваща доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци, отговарящ на техническите изисквания, описани подробно в техническата спецификация

  Референтен номер: 00016-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 600 000 BGN 29.04.2020 17:00

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД „Охрана“

  Поръчката е с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД „Охрана“. Обществената поръчка има за цел да осигури закупуване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина за нуждите на ГД „Охрана“ ; Осигуряване при необходимост хотелско настаняване на служителите за времето на престой; Осигуряване на минимална медицинска застраховка (валидна за срока на престоя в съответната дестинация) на пътуващите лица; Предоставяне на информация за визовите изисквания на държавата, до която се извършва пътуването, ако има такива.

  Референтен номер: 02022-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 666 779 EUR 04.05.2020 17:15

  Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Жисмар""

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на резервни части за четири релсови самоходни специализирани машини „Жисмар"

  Референтен номер: 00233-2020-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки