×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

21 - 25 от 52 поръчки

 • България 116 500 BGN 30.01.2020 16:30

  ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД

  Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип в, за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД, нова, неупотребявана, произведена не по-рано от 01.01.2019 г., съответстваща на стандарт Евро 6, категория М1, отговаряща на Европейските изисквания за типово одобрение. Медицинското превозно средство (линейка) следва да отговаря на изискванията на стандарт ЕN 1789:2007+А2:2014 или еквивалент. Предлагания автомобил (линейка) трябва да отговаря на Директива 2007/46/ЕО и да притежава ЕО одобрение на типа за комплектоване/напълно комплектовани превозни средства, произвеждани в неограничени серии. В случаите, когато задвижването 4х4 не е изпълнено от производителя на базовия автомобил, линейката като крайно изделие трябва да отговаря и…

  Референтен номер: 04882-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.02.2020 17:00

  Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „ Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси” и включва дейности по доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя нови нископодови,12 (+/- 1000 mm)-метрови електрически автобуси за обществен транспорт, 5 броя зарядни станции за бавно зареждане и 1 брой зарядна станция за бързо дневно зареждане и допълнително оборудване за тях, отговарящи на изискванията на Възложителя.
  Забележка: Към настоящия документ е приложена Техническа спецификация, в която предметът на обществената поръчка е подробно описан.

  Референтен номер: 05202-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.02.2020 17:00

  Доставка на резервни части и консумативи за автобуси MAN Lion's City G CNG

  Изпълнението на предмета на настоящата ОП включва дейности по доставка на на резервни части и консумативи за автобуси MAN Lion's City G CNG, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техн. спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за ОП). В случай на възникнала необходимост от доставки на изделия, извън изброените в Техн. спецификация, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка на на резервни части и консумативи за автобуси MAN Lion's City G CNG, извън посочените в Техн. спецификац. в рамките на 20% от стойността на договора, при ед. стойност, от която се приспада търговската отстъпка от…

  Референтен номер: 00088-2019-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кюстендил 380 700 BGN 30.01.2020 17:00

  „Доставка на фабрично нови превозни средства за събиране и транспортиране на отпадъци“

  В предмета на обществената поръчка е включена доставка на фабрично нов сметосъбиращ автомобил със сметосъбираща надстройка тип вариопреса – 1 брой и доставка на фабрично нов контейнеровоз - 1 брой.

  Референтен номер: 00426-2019-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 70 000 BGN 06.02.2020 17:30

  Доставка на нови и неупотребявани автомобили за дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти по 2 обособени позиции:

  Доставка на нови и неупотребявани автомобили за дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти", съгласно приложената Техническа спецификация, по 2 обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 – Доставка на 1 бр. автомобил за Център за кризисно настаняване на бездомни хора, ж.к. „Захарна фабрика, бл. 48А и бл. 51А.
  Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа София“, процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

  Референтен номер: 00087-2019-0161
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки