×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

31 - 35 от 78 поръчки

 • гр. София 41 667 лв. 23.10.2018 17:30

  “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, както и медицински застраховки при служебни пътувания за…

  “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, както и медицински застраховки при служебни пътувания за нуждите на Сметната палата”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 37 700 лв. 22.10.2018 17:30

  „Наемане на въздухоплавателно средство за изпълнение на парашутни скокове, с цел осигуряване парашутно-десантната подготовка при провеждане на практически курсове на…

  „Наемане на въздухоплавателно средство за изпълнение на парашутни скокове, с цел осигуряване парашутно-десантната подготовка при провеждане на практически курсове на служителите от Специализирания отряд за борба с тероризма на Министерството на вътрешните работи“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 572 400 BGN 19.11.2018 17:30

  Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип B с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на…

  „Доставка медицински превозни средства (линейки) тип B с повишена проходимост и със задвижване 4х4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: ОП№1: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг/набл. на пациенти/–42 бр; ОП№2: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4х4 – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг/набл. на пациенти/–78 бр.

  Референтен номер: 00080-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.11.2018 16:30

  Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 10 обособени…

  Касае се за доставка чрез покупка на резервни части и материали за автобуси по предварителна заявка, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, като доставените ,,стоки" следва да са оригинални, новопроизведени и с гарантирани от завода-производител характеристики по вид, тип, клас на точност и други параметри отговарящи на изискванията подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Всички резервни части/материали да са маркирани с номер и дата на производство от завода-производител (за които това е обичайно и се извършва в процеса на производството им). Всеки участник следва да предложи гаранция за евентуални фабрично заводски дефекти на предлаганите стоки. В…

  Референтен номер: 01389-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 102 003 BGN 02.11.2018 17:00

  Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018 – 2019 г. на територията на Община Мездра по обособени позиции…

  Извършване на специализиран превоз с автомобилен транспорт на деца и ученици през учебната 2018 – 2019 г. на територията на община Мездра, по обособени позиции (маршрути), както следва:
  Обособена позиция № 1: Маршрут: Мездра - Люти брод - Мездра
  Обособена позиция № 2: Маршрут: Мездра – Ослен Криводол – Мездра
  Обособена позиция № 3: Маршрут: - Зверино – Оселна – Зверино
  Обособена позиция № 4: Маршрут: Очин дол - Габровница - Зверино - Зли дол - Елисейна - Зверино - Оселна - Зверино
  Обособена позиция № 5: Маршрут: Мездра - Горна Кремена - Мездра
  Обособена позиция № 6: Маршрут: Мездра – Крета – Мездра
  Обособена позиция №…

  Референтен номер: 00007-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки