×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

31 - 35 от 72 поръчки

 • България 100 000 BGN 11.03.2019 17:00

  „Доставка на един брой втора употреба специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадък за нуждите на Община Златарица“

  Доставка на един брой втора употреба специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадък за нуждите на Община Златарица

  Референтен номер: 00954-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 259 187 BGN 12.03.2019 17:30

  Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина, съпътстващи дейности, хот. настаняване и мед.застраховки…

  Предметът на обществената поръчка обхваща предоставянето на следните услуги:
  а. извършване на резервации и осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина, по заявка на Възложителя;
  б. осигуряване на хотелски резервации в чужбина, по заявка на Възложителя;
  в. осигуряване на медицински застраховки на пътуващите, съобразени с изискваните за всяка държава застрахователни покрития. Дейностите се финансират по по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, процедура BG05SFOP001-3.002 - "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", и други проекти, финансирани по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) -…

  Референтен номер: 00102-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 70 000 лв. 26.02.2019 17:00

  „Транспортно обслужване на служителите на БНР чрез сухопътен пътнически транспорт без разписание по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Ежедневен…

  „Транспортно обслужване на служителите на БНР чрез сухопътен пътнически транспорт без разписание по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище „Боровец“; обособена позиция № 2 „Осигуряване на превоз на пътници на територията на Република България“; обособена позиция № 3 „Осигуряване на международен автобусен транспорт“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 27 000 лв. 27.02.2019 17:00

  Доставка на три броя употребявани автомобили за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

  Доставка на три броя употребявани автомобили за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 12 222 лв. 27.02.2019 17:30

  „Доставка на нови, неупотребявани улични бетонови кошчета за събиране на отпадъци на територията на Община Ловеч”

  „Доставка на нови, неупотребявани улични бетонови кошчета за събиране на отпадъци на територията на Община Ловеч”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки