×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

31 - 34 от 34 поръчки

 • България 199 000 BGN 13.07.2020 14:00

  Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Българската федерация по волейбол

  осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж,в т.ч. осигуряване на медицински застраховки при поискване от Възложителя, за всеки отделен случай, при пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българската федерация по волейбол

  Референтен номер: 3994-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 13.07.2020 17:00

  „Извършване на транспортни услуги на товари във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП ДЛС Балчик”

  Предметът на обществената поръчка включва извършване транспортни услуги на селскостопанска ( земеделска) продукция, дърва за огрев и конфискувани вещи ( МПС, каруци, машини, дивеч и др.), вкл. товаро-разтоварни дейности свързани с тях, във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП "Държавно ловно стопанство Балчик” при „СИДП” ДП Шумен съгласно техн. спецификация, неразделна част от документацията.
  Срок на договора- 12 месеца, считано от дата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс от 5000.00лв. без вкл. ДДС и се прекратява при наличие на всяко едно от посочените две основания.

  Референтен номер: 02711-2020-0116
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Лясковец 48 983 лв. 09.07.2020 17:00

  Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2020/2021 година

  Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2020/2021 година

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.07.2020 16:30

  ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
  Обособена позиция № 1 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ TEDOM”;
  Обособена позиция № 2 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ БОВА”;
  Обособена позиция № 3 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ MERCEDES”;
  Обособена позиция № 4 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ СЕТРА”.

  Референтен номер: 00049-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки