×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

41 - 45 от 74 поръчки

 • гр. Козлодуй 70 000 лв. 22.04.2019 16:00

  Извънгаранционно сервизно обслужване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй"…

  Извънгаранционно сервизно обслужване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй" блок 6

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 46 650 лв. 07.05.2019 17:00

  „Доставка на два високопроходими автомобила за нуждите на ОП „Управление на общински земи и гори”, разделена на 2 позиции: 1…

  „Доставка на два високопроходими автомобила за нуждите на ОП „Управление на общински земи и гори”, разделена на 2 позиции: 1 позиция „Доставка на 1 брой високопроходим автомобил за нуждите на ОП „Управление на общински земи и гори”; 2 позиция „Доставка на 1 брой високопроходим автомобил за нуждите на ОП „Управление на общински земи и гори”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 32 500 лв. 22.04.2019 17:30

  Превоз на военни товари извън територията на страната.

  Превоз на военни товари извън територията на страната.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 500 BGN 02.05.2019 17:00

  "Доставка на подземни контейнери"

  Община Козлодуй възнамерява да закупи 18 броя подземните контейнери за битови отпадъци с механизъм за отваряне с педал и съд (чувал) с обем 3м?, около 2/3 вкопан в земята, и около 1/3 от контейнера да е над нивото на земята. Подземните контейнери за битови отпадъци с механизъм за отваряне с педал и съд (чувал) с обем 3м? да са непроницаеми за проникването на атмосферна вода в контейнерите и непропускливи за изтичане на течност от контейнерите в околната среда.
  Резервоарите да са изработени от полиетилен с висока плътност, ?1200мм, с основна характеристика да не корозира. Резервоарите да са подсилени по цялата си…

  Референтен номер: 00307-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 152 350 BGN 02.05.2019 17:00

  „Специализиран превоз на ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, Община „Тунджа”, по 2 обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на ученици от I-XII клас включително от населените места извън с. Скалица, обучаващи се в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, Община „Тунджа” по утвърдени маршрути за учебното време за 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 учебна година. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по утвърдени маршрути и часово разписание. Транспортната услуга се изпълнява с лицензиран автобус със сключени необходимите застраховки, платени такси, снабден със скоростоограничител и тахограф, заверена пътна книжка на автобуса, на водача/те, преминат предпътен медицински преглед на водача/те, включващ общото им здравословно състояние и предпътен технически…

  Референтен номер: 2241-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки