×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

41 - 45 от 78 поръчки

 • България 11 950 BGN 10.03.2020 17:00

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Ленище утвърдена Общинска транспортна схема с часове на…

  Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Ленище утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 13:00 - 14:00 часа. Автобусната линия се изпълнява целогодишно, ежедневно. Разстоянието в км. двупосочно е 24 км. Общо време за пътуване: посока Ардино – Ленище – 30 мин.; посока Ленище - Ардино – 30 мин.

  Референтен номер: 00532-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 288 000 BGN 16.03.2020 17:00

  "Доставка на два броя специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване"

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е доставка на eдин специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване категория N2 и eдин специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване категория N3. Единият автомобил е с параметри позволяващи претоварване в другия сметосъбиращ автомобил.

  Референтен номер: 00532-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 330 149 BGN 16.03.2020 17:00

  „Обществен автобусен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областна и общинска транспортни схеми“.

  Дейността е свързана с осъществяване на дейностите по обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областна и общинска транспортни схеми на община Карлово. Съгласно утвърдените маршрутни разписания се изпълняват следните услуги:
  1. Обществен превоз на пътници, състоящ се в изпълнение на Междуселищна автобусна линия: КВАРТАЛ СУШИЦА – СОПОТ – АНЕВО на общинска транспортна схема на Община Карлово, следва да бъде изпълнявана в работни и неработни (почивни) дни, както следва:
  • В работни дни - 15 курса;
  • В неработни (почивни) дни - 15 курса.
  2. Обществен превоз на пътници, състоящ се в изпълнение на ВЪТРЕШНОГРАДСКА ЛИНИЯ № 7 на общинска транспортна схема…

  Референтен номер: 00072-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 625 000 BGN 11.03.2020 17:30

  Доставка на 1 (един) брой сметосъбиращ автомобил при условията на финансов лизинг

  Доставка на 1 (един) брой сметосъбиращ автомобил при условията на финансов лизинг - фабрично нов с технически допустима максимална маса над 18 000 кг

  Референтен номер: 00019-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 300 BGN 06.03.2020 17:00

  „Обществен превоз на пътници по автобуснa линия Русе - Бисерци от утвърдена Републиканска транспортна схема от квотата на Община Кубрат“

  Предмет на поръчката е обществен превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия от утвърдената републиканска транспортна схема от квотата на Община Кубрат и извършване на превози на правоимащи лица с безплатни или по намалени цени карти и билети, като възложителят ще компенсира пътуванията на тези лица по автобусната линия, обслужвана от съответния изпълнител, съгласно утвърденото маршрутно разписание.

  Референтен номер: 00803-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки