×

Филтри:

Локация: гр. Варна

1 - 5 от 18 поръчки

 • гр. Варна 69 900 лв. 26.07.2018 17:00

  Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

  Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 809 лв. 23.07.2018 16:00

  "Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г.,…

  "Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по обособени позиции"Обособена позиция 1 - "Доставка на готова храна по диети за пациентите в стационара на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна” ЕООД", включваща 8 номенклатури в обособената позиция;Обособена позиция 2 – "Доставка на готова храна за служителите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея", включваща 1…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 60 000 лв. 07.08.2018 16:30

  За нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД е необходимо закупуването на 1 бр. дизелов генератор.В предмета на поръчката се включват:1.1.…

  За нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД е необходимо закупуването на 1 бр. дизелов генератор.В предмета на поръчката се включват:1.1. закупуване на дизелов генератор;1.2. демонтаж/монтаж и въвеждане в експлоатация ;1.3. първоначално обучение на персонал на възложителя за работа с Оборудването;1.4. гаранционно поддържане на Оборудването за срока на действие на договора.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 269 990 лв. 01.08.2018 18:00

  Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по подмяна на трансформаторни машини СрН - НН на територията на РОЦ Горна Оряховица/Габрово

  Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по подмяна на трансформаторни машини СрН - НН на територията на РОЦ Горна Оряховица/Габрово

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 990 лв. 20.07.2018 17:00

  Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД по обособени позиции

  Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД по обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки