×

Филтри:

Локация: гр. Варна

1 - 5 от 14 поръчки

 • гр. Варна 69 900 лв. 05.03.2020 18:00

  Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на малки разфасовки двигателни, трансмисионни, хидравлични масла, спирачна течност, течност за чистачки и…

  Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на малки разфасовки двигателни, трансмисионни, хидравлични масла, спирачна течност, течност за чистачки и антифриз за нуждите на Електроразпределение Север АД обособени по следните позиции:І-ва Обособена позиция: Двигателни и трансмисионни масла, масло за хидравлични системи,спирачна течност;ІІ-ра Обособена позиция: Течност за чистачки и антифриз (концентрат).

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 21 000 лв. 28.02.2020 17:00

  Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по три обособени позиции, съгласно изискванията на възложителя, описани…

  Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по три обособени позиции, съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията. Предметът на настоящата поръчка е разделен на три обособени позиции, както следва:ОбП № 1: "Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за обслужване на банкови гаранции и гаранции за изпълнение на договори, сключени по реда на ЗОП. Прогнозна стойност 4 000 лева.ОбП № 2: "Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за обслужване на входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 50 000 лв. 28.02.2020 16:30

  Доставка на горива за зареждане на МПС на "Ученическо и столово хранене” ЕАД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на…

  Доставка на горива за зареждане на МПС на "Ученическо и столово хранене” ЕАД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 30 000 лв. 28.02.2020 16:30

  НАЕМ НА ПЛАВАТЕЛЕН СЪД С ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

  НАЕМ НА ПЛАВАТЕЛЕН СЪД С ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 990 лв. 21.02.2020 18:00

  Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на автоматични регулатори на напрежението /АРН/ за силови трансформатори ВН/СрН за нуждите на…

  Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на автоматични регулатори на напрежението /АРН/ за силови трансформатори ВН/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД.Количество:1.Автоматичен регулатор на напрежението /АРН/ на силов трансформатор ВН/СрН, двунамотъчен – 9 броя;2.Автоматичен регулатор на напрежението /АРН/ на силов трансформатор ВН/СрН, тринамотъчен – 1 брой; Забележка: В посочените количества може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки