×

Филтри:

Локация: гр. Варна

1 - 5 от 12 поръчки

 • гр. Варна 7 900 лв. 03.10.2017 17:30

  „Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и на индустриални стоки за нуждите на Териториална дирекция "Държавен…

  „Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и на индустриални стоки за нуждите на Териториална дирекция "Държавен резерв" – Варна за срок от 1 (една) година.“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 990 лв. 04.10.2017 17:00

  Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „Водоснабдяване и канализация…

  Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 59 949 лв. 26.09.2017 16:30

  Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО…

  Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДМСГД-Варна-328 MWh

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 990 лв. 25.09.2017 17:00

  „Доставка на консумативи за офис техника и профилактика”

  „Доставка на консумативи за офис техника и профилактика”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 49 167 BGN 25.10.2017 17:00

  „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти, находящи се на територията на ОПУ-Варна“, по обособени позиции

  „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти, находящи се на територията на ОПУ-Варна“, по обособени позиции:
  Позиция №1 „Ремонтни дейности в административната сграда на ОПУ-Варна, находяща се в гр. Варна, ул. Д-р Пюскюлиев“ №3 и Опорен пункт „Комитово ханче“, находящ се в гр. Варна, кв.“Владислав Варненчик“;
  Позиция №2 „Ремонтни дейности в Опорен пункт с. Аспарухово, местност „Голямо буче“, имот №000246“;
  Позиция №3 „Ремонтни дейности в дървено бунгало – 1 брой, поставено в опорен пункт-кантон местност „Черноморец“.

  Референтен номер: 00044-2017-0063
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки