×

Филтри:

Локация: гр. Велико Търново

1 - 3 от 3 поръчки

 • гр. Велико Търново 103 858 лв. 23.12.2019 17:00

  „Изпълнение на СМР за изработка и монтаж на преместваеми конструкции по обособени позиции“Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за…

  „Изпълнение на СМР за изработка и монтаж на преместваеми конструкции по обособени позиции“Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“Обособена позиция № 2: „Изработка и монтаж на автобусна спирка в с. Къпиново, Община Велико Търново”Строителството по обособена позиция № 2 е възложено по реда на съответната индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Стойността на позицията не надхвърля 1 000 000 лв., не надхвърля и 20 на сто от общата стойност на поръчката.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 210 732 лв. 20.12.2019 17:00

  Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски…

  Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции:Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт;Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 58 188 лв. 16.12.2019 17:00

  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна…

  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции“1. Позиция 1 „Педиатър“ към Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“2. Позиция 2 „Логопед“ 1 към Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“3. Позиция 3 „Логопед“ 2 към Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“4. Позиция 4 „Педиатър“ към Услуга „Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа“5. Позиция 5 „Акушер - гинеколог“ към Услуга „Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа“6.…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки