×

Филтри:

Локация: гр. Велико Търново

1 - 3 от 3 поръчки

 • гр. Велико Търново 2 000 лв. 20.10.2017 17:30

  „Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на Офис Видин при ТД на НАП Велико Търново”.

  „Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на Офис Видин при ТД на НАП Велико Търново”.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 8 000 лв. 24.10.2017 17:00

  „Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на кметства към Община…

  „Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на кметства към Община Велико Търново, по приложен списък“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 320 000 BGN 16.11.2017 16:00

  „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан…

  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД.
  Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца, на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 8 броя обекти на ниско напрежение, за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД.
  Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: около 1 944 880 (един милион деветстотин четиридесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет) kWh/год.

  Референтен номер: 00052-2017-0015
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки